SEMINÁŘE V ROCE 2018
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)

6. ledna 2016 (Praha): JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST PEDAGOGA (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Vzhledem ke stále narůstajícím nárokům je psychická odolnost čím dál více potřebnější. Vlivů, které musí pedagog ve své práci zvládat je velké množství, tlak, kterému je vystaven, je zase stále silnější. Vyšší tolerance ke stresu nám umožní nejen zvládat práci a všechny nástrahy pedagogické praxe s dostatkem energie, ale hlavně bez negativních důsledků. Nehledě na to, že odolnost psychická velmi úzce souvisí i s odolností fyzickou. Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti - tedy jak jí zvýšit, posilovat, udržovat či neztratit. Cílem je nabídnout účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační, také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst a poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. Navíc pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žák2. prosince 2016: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST PEDAGOGA (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Vzhledem ke stále narůstajícím nárokům je psychická odolnost čím dál více potřebnější. Vlivů, které musí pedagog ve své práci zvládat je velké množství, tlak, kterému je vystaven, je zase stále silnější. Vyšší tolerance ke stresu nám umožní nejen zvládat práci a všechny nástrahy pedagogické praxe s dostatkem energie, ale hlavně bez negativních důsledků. Nehledě na to, že odolnost psychická velmi úzce souvisí i s odolností fyzickou. Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti - tedy jak jí zvýšit, posilovat, udržovat či neztratit. Cílem je nabídnout účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační, také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst a poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. Navíc pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků. 
 • 23. ledna 2018: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Pardubice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
 • 30. ledna 2018: ZÁŠKOLÁCTVÍ NEJSOU JEN NEOMLUVENÉ HODINY - CESTA K ŘEŠENÍ SKRYTÉ ABSENCE (Šternberk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Záškoláctví je podceňovaný a společensky tolerovaný problém. I když se jeho důsledky nemusejí zdát tak hrozivé, je mylné se domnívat, že jejich dopad závažný není. Možná je to tím, že záškoláctví bývá převážně definováno jako neomluvená absence. Ale záškolákem je i žák, který má svůj pobyt mimo školu omluven. Nezřídka se tak totiž děje s vědomím rodičů, někdy i dokonce s jejich přímou podporou. Dlouhodobé, popř. krátkodobé, ale opakované absence, mají za následek nejen ztrátu posloupnosti a kontaktu s učivem, ale promítají se také do oblasti sociální a mají významný vliv na osobnost dítěte. Neřešení záškoláctví vede k podpoře nežádoucího jednání a k rozvoji patologických vzorců chování.
 • 1. února 2018: ŽÁK S ADHD/ADD VE TŘÍDĚ A JAK HO ÚSPĚŠNĚ ZAPOJIT DO VÝUKY  (Kutná Hora) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Hyperaktivní žák je součástí téměř každého třídního kolektivu, proto je důležité, aby pedagog nejen rozuměl této poruše, ale především žákovi samotnému. Co se odehrává v jeho mysli, proč nás neposlouchá, neustále vyrušuje, opakovaně dělá stejné chyby, přivádí nás k šílenství? Dělá to naschvál či si to neuvědomuje? Seminář ale neopomíjí ani děti hypoaktivní, těm bývá pozornost věnována mnohem méně – nezlobí, neupozorňují na sebe, neprojevují se nijak rušivě, vypadají přítomně. Cílem semináře je nabídnout pedagogům návod, jak pracovat se žáky s ADHD a ADD, jak je zklidnit či naopak aktivizovat, jaké volit strategie při komunikaci, jak je co nejvíce zapojit do výuky apod. Účastníci se také dozvědí, jak rozeznat chování hyperaktivní, které je součástí poruchy, od chování, které je účelové či získané výchovným působením rodiny. Zároveň se seznámí i s možnostmi a limity práce a naučí se odlišovat, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by již měli problém předat dále. 
 • 1. února 2018: ŽÁK S ADHD/ADD VE TŘÍDĚ A JAK HO ÚSPĚŠNĚ ZAPOJIT DO VÝUKY  (Škvorec) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Hyperaktivní žák je součástí téměř každého třídního kolektivu, proto je důležité, aby pedagog nejen rozuměl této poruše, ale především žákovi samotnému. Co se odehrává v jeho mysli, proč nás neposlouchá, neustále vyrušuje, opakovaně dělá stejné chyby, přivádí nás k šílenství? Dělá to naschvál či si to neuvědomuje? Seminář ale neopomíjí ani děti hypoaktivní, těm bývá pozornost věnována mnohem méně – nezlobí, neupozorňují na sebe, neprojevují se nijak rušivě, vypadají přítomně. Cílem semináře je nabídnout pedagogům návod, jak pracovat se žáky s ADHD a ADD, jak je zklidnit či naopak aktivizovat, jaké volit strategie při komunikaci, jak je co nejvíce zapojit do výuky apod. Účastníci se také dozvědí, jak rozeznat chování hyperaktivní, které je součástí poruchy, od chování, které je účelové či získané výchovným působením rodiny. Zároveň se seznámí i s možnostmi a limity práce a naučí se odlišovat, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by již měli problém předat dále. 
 • 7. února 2018: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Fryšták) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
 • 22. února 2018: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Ústí nad Labem) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
 • 23. února 2018: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (Ústí nad Labem) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Pedagog musí ve své praxi zvládat mnoho náročných situací – ať už se týkají výuky, výchovného působení, komunikace se žáky, jejich rodiči či kolegy, ale také zvládání nároků profese, zodpovědnosti, tlaku společnosti apod. Seminář má za cíl naučit pedagogy aktivně přistupovat k náročným situacím – aby je dokázali předvídat, zmírnit jejich negativní dopady, popř. je úplně eliminovat. Osou semináře je analýza vlastních náročných situací a jejich následné kategorizování, protože bez těchto kroků by byla jakákoliv intervence neúčinná. Hlubší porozumění spouštěčům jednotlivých náročných situací znásobuje šanci na úspěšné řešení. Nedílnou součástí zvládání náročných situací je práce s vlastními emocemi, které jsou nezbytným preventivním prvkem.
 • 7. března 2018 (Brno): otevřený seminář, který lektoruji pro ag. Descartes.
 • 8. března 2018 (Praha): otevřený seminář, který lektoruji pro ag. Descartes.
 • 20. března 2018: Vyberte si své téma... (Praha - konferenční prostory hotelu v Praze 3) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog) - HLASUJTE NA MÉM WEBU (v rubrice "Přihlášení na semináře") ANEBO NA MÉM FACEBOOKU (https://www.facebook.com/events/373296219767240/?active_tab=discussion).
 • 21. března 2018 - téma v jednání (Praha) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 23. března 2018 (Olomouc): otevřený seminář, který lektoruji pro ag. Descartes.
 • 29. března 2018: EFEKTIVNÍ HODNOCENÍ = ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA PRO POZITIVNÍ MOTIVOVÁNÍ ŽÁKŮ (Ústí nad Labem) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý proces, který obsahuje mnoho různých aspektů, je velmi důležité, aby pedagog dokázal využít celé spektrum hodnotících metod, forem, technik a prostředků. Pokud totiž chceme motivovat žáka k učení, je třeba volit hodnocení, které je pro něho motivující. V opačném případě se může objevit ztráta zájmu o učení, školu či vzdělávání obecně, zhoršit se chování žáka (např. narušování výuky, vzdorovité chování, odmítání spolupráce, nerespektování autorit) nebo docházet k různým formám vyhýbání se škole. Seminář odpovídá na mnohé otázky – kdy, kde a jak hodnotit, jakým způsobem, na co si dát pozor a čeho se úplně vyvarovat. Součástí semináře jsou praktické ukázky, techniky, metody a mnoho tipů pro práci se žáky.
 • 9. dubna 2018: téma v jednání (Bělotín) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 11. dubna 2018: AUTORITA UČITELE - JAK JI ZÍSKAT, POSÍLIT A NEZTRATIT (Šternberk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Autorita učitele je často diskutovaným pojmem. Co vše se pod tímto slovem skrývá a s čím bývá naopak zaměňována? Je autorita ve škole nutná – je pro učitele nezbytným předpokladem jeho práce? Předmětem hlubšího rozboru bude také srovnání autority přirozené a umělé, jejich kladů a záporů a především toho, jak souvisí autorita s atmosférou, která vytváří nejpříznivější podmínky pro učení a rozvoj žáků. Účastníci se také dozvědí, jaký podíl na autoritě mají vlastnosti, schopnosti a dovednosti učitele či jeho odborná a pedagogická způsobilost. Seminářem se line jako červená nit otázka získání, udržení a ztráty autority ilustrovaná mnoha kazuistikami a příklady z praxe.
 • 16. dubna 2018: téma v jednání (Bělotín) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 19. dubna 2018: téma v jednání (Praha) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 20. dubna 2018 (Olomouc): otevřený seminář, který lektoruji pro ag. Descartes.
 • 24. dubna 2018: Vyberte si své téma... (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog) - HLASUJTE NA MÉM WEBU (v rubrice "Přihlášení na semináře") ANEBO NA MÉM FACEBOOKU (https://www.facebook.com/events/144952129464616/?active_tab=discussion).
 • 30. dubna 2018: téma v jednání (Praha) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 15. května 2018 (Brno): otevřený seminář, který lektoruji pro ag. Descartes.
 • 16. května 2018 (Praha): otevřený seminář, který lektoruji pro ag. Descartes.
 • 18.-20. května 2018 (Vernířovice): konference Psychologie zdraví (pořádá ČMPS).
 • 27. června 2018: téma v jednání (Brno) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 28. června 2018: téma v jednání (Brno) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 27. srpna 2018: téma v jednání (Litvínov) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 29. srpna 2018: téma v jednání (Ostrava) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 31. srpna 2018: téma v jednání (Strážnice) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 3. září 2018: téma v jednání (Kovářov) uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).

________________________________________________________________________________________________________________________________

ODLEKTOROVANÉ SEMINÁŘE ve školním roce 2017/18: 
24. srpna 2017: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Havířov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
25. srpna 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
28. srpna 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog):   V dnešní společnosti rostou i nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá i počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy míru náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.
29. srpna 2017: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE aneb jk zvládat stres a zabránit vyhoření (Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog): Profese učitele klade v současné době na psychiku člověka stále vyšší nároky. Vyučovací proces je čím dál méně o vyučování a stále více se posouvá směrem k procesu výchovnému. Učitel musí být nejen schopným pedagogem, ale především psychologem a často i náhradním rodičem. Neustále se zvyšující požadavky, posouvající se společenské normy a vnímání učitelské profese ze strany společnosti způsobují, že jsou pedagogičtí pracovníci stále více vystaveni stresu a zvládání situací spojených se školním prostředím se někdy stává až noční můrou. Seminář nabízí komplexní pohled na učitelskou profesi a vše, co obnáší. Součástí semináře jsou příklady z praxe a konkrétní techniky, které pedagogům mohou pomoci při zvládání stresových situací a přispět k prevenci vyhoření.
31. srpna 2017: NÁPADY A TIPY PRO PRÁCI PEDAGOGA SE TŘÍDOU (METODY A FORMY PRÁCE S OHLEDEM NA INKLUZI Litvínov-Hamr) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog): Seminář sleduje dva cíle. Prvním je komplexní pohled na problematiku práce pedagoga se třídou – klima a atmosféra ve třídě, vztahy mezi žáky, vztah učitel–žák, optimální podmínky pro výuku, apod. (např. jak vést hodinu, jak řešit konflikty, jak žáky motivovat, jak s nimi komunikovat). Účastníci se také dozvědí, proč by pedagog měl mít přehled o své třídě, pozicích jednotlivých žáků v ní a zákonitostech fungování skupiny. Druhým cílem je zprostředkování konkrétních tipů a nápadů (nejen) pro třídnické hodiny – např. jak začlenit nového žáka, jak vybudovat kolektiv, jak motivovat žáky ke spolupráci, apod. Seminář také nabízí náhled na diagnostické a intervenční metody, nicméně věnuje se pouze technikám, které může pedagog využít sám, bez přítomnosti specialisty či nutnosti hlubšího vzdělání.
5.-6. září 2017: NÁPADY A TIPY PRO PRÁCI PEDAGOGA SE TŘÍDOU (Praha) - dva uzavřené semináře pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog):  Seminář sleduje dva cíle. Prvním je komplexní pohled na problematiku práce pedagoga se třídou – klima a atmosféra ve třídě, vztahy mezi žáky, vztah učitel–žák, optimální podmínky pro výuku, apod. (např. jak vést hodinu, jak řešit konflikty, jak žáky motivovat, jak s nimi komunikovat). Účastníci se také dozvědí, proč by pedagog měl mít přehled o své třídě, pozicích jednotlivých žáků v ní a zákonitostech fungování skupiny. Druhým cílem je zprostředkování konkrétních tipů a nápadů (nejen) pro třídnické hodiny – např. jak začlenit nového žáka, jak vybudovat kolektiv, jak motivovat žáky ke spolupráci, apod. Seminář také nabízí náhled na diagnostické a intervenční metody, nicméně věnuje se pouze technikám, které může pedagog využít sám, bez přítomnosti specialisty či nutnosti hlubšího vzdělání.
8. září 2017: MOTIVACE VE ŠKOLE ANEB PROČ A JAK ŽÁKY MOTIVOVAT (Kašava) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Cílem semináře je zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole a inspirovat účastníky k cílené práci s motivací. Mezi školní úspěšností a motivací žáka je totiž velmi úzká vazba. Čím dál méně žáků má vnitřní motivaci k učení, nicméně i vnější motivovaní žáků je stále obtížnější. Zatímco dříve byl pedagog primárním nositelem informací a žáky mohl motivovat obsahem, který nebyl jinde dostupný, v současné době a při množství informačních zdrojů, je to stále těžší. Je třeba mnohem aktivněji pracovat s formou výuky a metodami. Protože je motivace individuální záležitostí, měl by pedagog umět žáky motivovat s přihlédnutím k jejich věku, osobnosti, temperamentu či rodinnému prostředí. Nicméně učitel by měl dokázat motivovat nejen žáky, ale i jejich rodiče. Bez těsné spolupráce škola – rodina je šance na větší úspěch velmi malá. Důležité je nepřehlédnout, že klíčovým faktorem je motivace osobním příkladem - pedagog by měl být svým žákům vzorem. Součástí semináře jsou metody, techniky a postupy pro práci s motivací žáků.
29. září 2017: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Pedagog musí ve své praxi zvládat mnoho náročných situací – ať už se týkají výuky, výchovného působení, komunikace se žáky, jejich rodiči či kolegy, ale také zvládání nároků profese, zodpovědnosti, tlaku společnosti apod. Seminář má za cíl naučit pedagogy aktivně přistupovat k náročným situacím – aby je dokázali předvídat, zmírnit jejich negativní dopady, popř. je úplně eliminovat. Osou semináře je analýza vlastních náročných situací a jejich následné kategorizování, protože bez těchto kroků by byla jakákoliv intervence neúčinná. Hlubší porozumění spouštěčům jednotlivých náročných situací znásobuje šanci na úspěšné řešení. Nedílnou součástí zvládání náročných situací je práce s vlastními emocemi, které jsou nezbytným preventivním prvkem.
9. října 2017: AUTORITA UČITELE - JAK JI ZÍSKAT, POSÍLIT A NEZTRATIT (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Autorita učitele je často diskutovaným pojmem. Co vše se pod tímto slovem skrývá a s čím bývá naopak zaměňována? Je autorita ve škole nutná – je pro učitele nezbytným předpokladem jeho práce? Předmětem hlubšího rozboru bude také srovnání autority přirozené a umělé, jejich kladů a záporů a především toho, jak souvisí autorita s atmosférou, která vytváří nejpříznivější podmínky pro učení a rozvoj žáků. Účastníci se také dozvědí, jaký podíl na autoritě mají vlastnosti, schopnosti a dovednosti učitele či jeho odborná a pedagogická způsobilost. Seminářem se line jako červená nit otázka získání, udržení a ztráty autority ilustrovaná mnoha kazuistikami a příklady z praxe.
11. října 2017: Hyperaktivita nebo zlobení - jak to odlišit a jak dítě vychovávat (Ivančice-Němčice) - seminář pro rodiče a zákonné zástupce (pořádá ZŠ a moje ag. Dialog).
12. října 2017: KONFLIKTNÍ SITUACE VE ŠKOLE - JAK JE ÚČINNÉ ŘEŠIT A JAK JIM PŘEDCHÁZET (Šternberk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Konflikt je běžnou a nedílnou součástí našeho života, nejinak tomu je i ve školním prostředí – konfliktním situacím na „půdě“ školy je pedagog vystaven několikrát denně. Musí řešit neshody a střety druhých (mezi žáky navzájem či mezi žáky a kolegy), ale často je v centru konfliktu i on sám (se žáky, kolegy, vedením či rodiči žáků). Seminář odpovídá na otázky co to konflikt je, proč k němu dochází, jaké je riziko jeho neřešení a také – jaký mají konflikty význam. Slovo konflikt totiž většina lidí vnímá pouze negativně. Vzhledem k tomu, že dnešní děti a dospívající jsou čím dál méně psychicky odolní, je tato myšlenka jedním z cílů tohoto vzdělávacího programu – naučit účastníky vnímat konflikt i v jiném světle a různé úhly pohledu ukazovat i svým žákům (či jejich rodičům). Účastníci se také dozvědí, jak konflikty předvídat či zvládat bez negativních následků. Protože každý typ konfliktu vyžaduje jiný přístup a jiný způsob řešení, seminář ukazuje na důležitost zohlednění tohoto faktoru.
16. října 2017: AUTORITA UČITELE - JAK JI ZÍSKAT, POSÍLIT A NEZTRATIT (Pardubice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Autorita učitele je často diskutovaným pojmem. Co vše se pod tímto slovem skrývá a s čím bývá naopak zaměňována? Je autorita ve škole nutná – je pro učitele nezbytným předpokladem jeho práce? Předmětem hlubšího rozboru bude také srovnání autority přirozené a umělé, jejich kladů a záporů a především toho, jak souvisí autorita s atmosférou, která vytváří nejpříznivější podmínky pro učení a rozvoj žáků. Účastníci se také dozvědí, jaký podíl na autoritě mají vlastnosti, schopnosti a dovednosti učitele či jeho odborná a pedagogická způsobilost. Seminářem se line jako červená nit otázka získání, udržení a ztráty autority ilustrovaná mnoha kazuistikami a příklady z praxe.
19. října 2017: KONFLIKTNÍ SITUACE VE ŠKOLE - JAK JE ÚČINNÉ ŘEŠIT A JAK JIM PŘEDCHÁZET (Písek) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Konflikt je běžnou a nedílnou součástí našeho života, nejinak tomu je i ve školním prostředí – konfliktním situacím na „půdě“ školy je pedagog vystaven několikrát denně. Musí řešit neshody a střety druhých (mezi žáky navzájem či mezi žáky a kolegy), ale často je v centru konfliktu i on sám (se žáky, kolegy, vedením či rodiči žáků). Seminář odpovídá na otázky co to konflikt je, proč k němu dochází, jaké je riziko jeho neřešení a také – jaký mají konflikty význam. Slovo konflikt totiž většina lidí vnímá pouze negativně. Vzhledem k tomu, že dnešní děti a dospívající jsou čím dál méně psychicky odolní, je tato myšlenka jedním z cílů tohoto vzdělávacího programu – naučit účastníky vnímat konflikt i v jiném světle a různé úhly pohledu ukazovat i svým žákům (či jejich rodičům). Účastníci se také dozvědí, jak konflikty předvídat či zvládat bez negativních následků. Protože každý typ konfliktu vyžaduje jiný přístup a jiný způsob řešení, seminář ukazuje na důležitost zohlednění tohoto faktoru.
23. října 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY I. (Brno): 1. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
24. října 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY I. (Olomouc): 1. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
30. října 2017: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Louny) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi naší verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
1. listopadu 2017: JAK MLUVIT O RIZICÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A ELIMINOVAT KYBERŠIKANU  (Havířov): uzavřený seminář pro management škol (pořádá moje ag. Dialog): Seminář seznámí účastníky s problematikou kyberšikany a sociálních sítí. Odpovídá na otázky, co všechno se skrývá pod termínem kyberšikana, v čem se liší od ostatních forem šikany, jak ji rozpoznat a především, jak jí řešit, resp. předcházet. Častým prostředím, kde dochází ke kyberšikaně jsou sociální sítě, např. Facebook. Seminář se proto věnuje i fenoménu sociálních sítí, důvodům jejich oblíbenosti a rizikům, které nekritická důvěra v ně přináší. Nedílnou součástí semináře je seznámení s výsledky výzkumů v této oblasti, odkazy na instituce a organizace, které se kyberšikanou zabývají a především konkrétní příklady a kazuistiky, které účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí.
2. listopadu 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY I. (Praha): 1. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
20. listopadu 2017: OSOBNOSTNÍ ROZVOJ PEDAGOGA JAKO PROSTŘEDEK K ÚČINNĚJŠÍ KOMUNIKACI SE ŽÁKY (Třinec) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
23. listopadu 2017: POSILOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI V SOUVISLOSTI SE VZRŮSTAJÍCÍMI NÁROKY PEDAGOGICKÉ PROFESE (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): V dnešní společnosti rostou nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy mírou náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.
29. listopadu 2017: MOTIVACE VE ŠKOLE ANEB PROČ A JAK ŽÁKY MOTIVOVAT (Šternberk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Cílem semináře je zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole a inspirovat účastníky k cílené práci s motivací. Mezi školní úspěšností a motivací žáka je totiž velmi úzká vazba. Čím dál méně žáků má vnitřní motivaci k učení, nicméně i vnější motivovaní žáků je stále obtížnější. Zatímco dříve byl pedagog primárním nositelem informací a žáky mohl motivovat obsahem, který nebyl jinde dostupný, v současné době a při množství informačních zdrojů, je to stále těžší. Je třeba mnohem aktivněji pracovat s formou výuky a metodami. Protože je motivace individuální záležitostí, měl by pedagog umět žáky motivovat s přihlédnutím k jejich věku, osobnosti, temperamentu či rodinnému prostředí. Nicméně učitel by měl dokázat motivovat nejen žáky, ale i jejich rodiče. Bez těsné spolupráce škola – rodina je šance na větší úspěch velmi malá. Důležité je nepřehlédnout, že klíčovým faktorem je motivace osobním příkladem - pedagog by měl být svým žákům vzorem. Součástí semináře jsou metody, techniky a postupy pro práci s motivací žáků.
1. prosince 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY II. (Olomouc): 2. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
6. prosince 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY II. (Brno): 2. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
7. prosince 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY II. (Praha): 2. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
11. prosince 2017: EFEKTIVNÍ HODNOCENÍ = ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA PRO POZITIVNÍ MOTIVOVÁNÍ ŽÁKŮ (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý proces, který obsahuje mnoho různých aspektů, je velmi důležité, aby pedagog dokázal využít celé spektrum hodnotících metod, forem, technik a prostředků. Pokud totiž chceme motivovat žáka k učení, je třeba volit hodnocení, které je pro něho motivující. V opačném případě se může objevit ztráta zájmu o učení, školu či vzdělávání obecně, zhoršit se chování žáka (např. narušování výuky, vzdorovité chování, odmítání spolupráce, nerespektování autorit) nebo docházet k různým formám vyhýbání se škole. Seminář odpovídá na mnohé otázky – kdy, kde a jak hodnotit, jakým způsobem, na co si dát pozor a čeho se úplně vyvarovat. Součástí semináře jsou praktické ukázky, techniky, metody a mnoho tipů pro práci se žáky
14. prosince 2017: POSILOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI V SOUVISLOSTI SE VZRŮSTAJÍCÍMI NÁROKY PEDAGOGICKÉ PROFESE (Tábor) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): V dnešní společnosti rostou nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy mírou náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků
15. prosince 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Soběslav) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog a MAP v ORP Soběslav): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
3. ledna 2018: EFEKTIVNÍ HODNOCENÍ = ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA PRO POZITIVNÍ MOTIVOVÁNÍ ŽÁKŮ (Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý proces, který obsahuje mnoho různých aspektů, je velmi důležité, aby pedagog dokázal využít celé spektrum hodnotících metod, forem, technik a prostředků. Pokud totiž chceme motivovat žáka k učení, je třeba volit hodnocení, které je pro něho motivující. V opačném případě se může objevit ztráta zájmu o učení, školu či vzdělávání obecně, zhoršit se chování žáka (např. narušování výuky, vzdorovité chování, odmítání spolupráce, nerespektování autorit) nebo docházet k různým formám vyhýbání se škole. Seminář odpovídá na mnohé otázky – kdy, kde a jak hodnotit, jakým způsobem, na co si dát pozor a čeho se úplně vyvarovat. Součástí semináře jsou praktické ukázky, techniky, metody a mnoho tipů pro práci se žáky.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
31. srpna 2017: METODY A FORMY PRÁCE S OHLEDEM NA INKLUZI (Litvínov-Hamr) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).24. srpna 2017: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Havířov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.25. srpna 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.28. srpna 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog):   V dnešní společnosti rostou i nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá i počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy míru náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.29. srpna 2017: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE aneb jk zvládat stres a zabránit vyhoření (Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Profese učitele klade v současné době na psychiku člověka stále vyšší nároky. Vyučovací proces je čím dál méně o vyučování a stále více se posouvá směrem k procesu výchovnému. Učitel musí být nejen schopným pedagogem, ale především psychologem a často i náhradním rodičem. Neustále se zvyšující požadavky, posouvající se společenské normy a vnímání učitelské profese ze strany společnosti způsobují, že jsou pedagogičtí pracovníci stále více vystaveni stresu a zvládání situací spojených se školním prostředím se někdy stává až noční můrou. Seminář nabízí komplexní pohled na učitelskou profesi a vše, co obnáší. Součástí semináře jsou příklady z praxe a konkrétní techniky, které pedagogům mohou pomoci při zvládání stresových situací a přispět k prevenci vyhoření.31. srpna 2017: METODY A FORMY PRÁCE S OHLEDEM NA INKLUZI (Litvínov-Hamr) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).ODLEKTOROVANÉ SEMINÁŘE v 1. pololetí 2017/18: 
24. srpna 2017: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Havířov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
25. srpna 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
28. srpna 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog):   V dnešní společnosti rostou i nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá i počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy míru náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.
29. srpna 2017: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE aneb jk zvládat stres a zabránit vyhoření (Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog): Profese učitele klade v současné době na psychiku člověka stále vyšší nároky. Vyučovací proces je čím dál méně o vyučování a stále více se posouvá směrem k procesu výchovnému. Učitel musí být nejen schopným pedagogem, ale především psychologem a často i náhradním rodičem. Neustále se zvyšující požadavky, posouvající se společenské normy a vnímání učitelské profese ze strany společnosti způsobují, že jsou pedagogičtí pracovníci stále více vystaveni stresu a zvládání situací spojených se školním prostředím se někdy stává až noční můrou. Seminář nabízí komplexní pohled na učitelskou profesi a vše, co obnáší. Součástí semináře jsou příklady z praxe a konkrétní techniky, které pedagogům mohou pomoci při zvládání stresových situací a přispět k prevenci vyhoření.
31. srpna 2017: NÁPADY A TIPY PRO PRÁCI PEDAGOGA SE TŘÍDOU (METODY A FORMY PRÁCE S OHLEDEM NA INKLUZI Litvínov-Hamr) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádala moje ag. Dialog): Seminář sleduje dva cíle. Prvním je komplexní pohled na problematiku práce pedagoga se třídou – klima a atmosféra ve třídě, vztahy mezi žáky, vztah učitel–žák, optimální podmínky pro výuku, apod. (např. jak vést hodinu, jak řešit konflikty, jak žáky motivovat, jak s nimi komunikovat). Účastníci se také dozvědí, proč by pedagog měl mít přehled o své třídě, pozicích jednotlivých žáků v ní a zákonitostech fungování skupiny. Druhým cílem je zprostředkování konkrétních tipů a nápadů (nejen) pro třídnické hodiny – např. jak začlenit nového žáka, jak vybudovat kolektiv, jak motivovat žáky ke spolupráci, apod. Seminář také nabízí náhled na diagnostické a intervenční metody, nicméně věnuje se pouze technikám, které může pedagog využít sám, bez přítomnosti specialisty či nutnosti hlubšího vzdělání.
5.-6. září 2017: NÁPADY A TIPY PRO PRÁCI PEDAGOGA SE TŘÍDOU (Praha) - dva uzavřené semináře pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog):  Seminář sleduje dva cíle. Prvním je komplexní pohled na problematiku práce pedagoga se třídou – klima a atmosféra ve třídě, vztahy mezi žáky, vztah učitel–žák, optimální podmínky pro výuku, apod. (např. jak vést hodinu, jak řešit konflikty, jak žáky motivovat, jak s nimi komunikovat). Účastníci se také dozvědí, proč by pedagog měl mít přehled o své třídě, pozicích jednotlivých žáků v ní a zákonitostech fungování skupiny. Druhým cílem je zprostředkování konkrétních tipů a nápadů (nejen) pro třídnické hodiny – např. jak začlenit nového žáka, jak vybudovat kolektiv, jak motivovat žáky ke spolupráci, apod. Seminář také nabízí náhled na diagnostické a intervenční metody, nicméně věnuje se pouze technikám, které může pedagog využít sám, bez přítomnosti specialisty či nutnosti hlubšího vzdělání.
8. září 2017: MOTIVACE VE ŠKOLE ANEB PROČ A JAK ŽÁKY MOTIVOVAT (Kašava) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Cílem semináře je zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole a inspirovat účastníky k cílené práci s motivací. Mezi školní úspěšností a motivací žáka je totiž velmi úzká vazba. Čím dál méně žáků má vnitřní motivaci k učení, nicméně i vnější motivovaní žáků je stále obtížnější. Zatímco dříve byl pedagog primárním nositelem informací a žáky mohl motivovat obsahem, který nebyl jinde dostupný, v současné době a při množství informačních zdrojů, je to stále těžší. Je třeba mnohem aktivněji pracovat s formou výuky a metodami. Protože je motivace individuální záležitostí, měl by pedagog umět žáky motivovat s přihlédnutím k jejich věku, osobnosti, temperamentu či rodinnému prostředí. Nicméně učitel by měl dokázat motivovat nejen žáky, ale i jejich rodiče. Bez těsné spolupráce škola – rodina je šance na větší úspěch velmi malá. Důležité je nepřehlédnout, že klíčovým faktorem je motivace osobním příkladem - pedagog by měl být svým žákům vzorem. Součástí semináře jsou metody, techniky a postupy pro práci s motivací žáků.
29. září 2017: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Pedagog musí ve své praxi zvládat mnoho náročných situací – ať už se týkají výuky, výchovného působení, komunikace se žáky, jejich rodiči či kolegy, ale také zvládání nároků profese, zodpovědnosti, tlaku společnosti apod. Seminář má za cíl naučit pedagogy aktivně přistupovat k náročným situacím – aby je dokázali předvídat, zmírnit jejich negativní dopady, popř. je úplně eliminovat. Osou semináře je analýza vlastních náročných situací a jejich následné kategorizování, protože bez těchto kroků by byla jakákoliv intervence neúčinná. Hlubší porozumění spouštěčům jednotlivých náročných situací znásobuje šanci na úspěšné řešení. Nedílnou součástí zvládání náročných situací je práce s vlastními emocemi, které jsou nezbytným preventivním prvkem.
9. října 2017: AUTORITA UČITELE - JAK JI ZÍSKAT, POSÍLIT A NEZTRATIT (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Autorita učitele je často diskutovaným pojmem. Co vše se pod tímto slovem skrývá a s čím bývá naopak zaměňována? Je autorita ve škole nutná – je pro učitele nezbytným předpokladem jeho práce? Předmětem hlubšího rozboru bude také srovnání autority přirozené a umělé, jejich kladů a záporů a především toho, jak souvisí autorita s atmosférou, která vytváří nejpříznivější podmínky pro učení a rozvoj žáků. Účastníci se také dozvědí, jaký podíl na autoritě mají vlastnosti, schopnosti a dovednosti učitele či jeho odborná a pedagogická způsobilost. Seminářem se line jako červená nit otázka získání, udržení a ztráty autority ilustrovaná mnoha kazuistikami a příklady z praxe.
11. října 2017: Hyperaktivita nebo zlobení - jak to odlišit a jak dítě vychovávat (Ivančice-Němčice) - seminář pro rodiče a zákonné zástupce (pořádá ZŠ a moje ag. Dialog).
12. října 2017: KONFLIKTNÍ SITUACE VE ŠKOLE - JAK JE ÚČINNÉ ŘEŠIT A JAK JIM PŘEDCHÁZET (Šternberk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Konflikt je běžnou a nedílnou součástí našeho života, nejinak tomu je i ve školním prostředí – konfliktním situacím na „půdě“ školy je pedagog vystaven několikrát denně. Musí řešit neshody a střety druhých (mezi žáky navzájem či mezi žáky a kolegy), ale často je v centru konfliktu i on sám (se žáky, kolegy, vedením či rodiči žáků). Seminář odpovídá na otázky co to konflikt je, proč k němu dochází, jaké je riziko jeho neřešení a také – jaký mají konflikty význam. Slovo konflikt totiž většina lidí vnímá pouze negativně. Vzhledem k tomu, že dnešní děti a dospívající jsou čím dál méně psychicky odolní, je tato myšlenka jedním z cílů tohoto vzdělávacího programu – naučit účastníky vnímat konflikt i v jiném světle a různé úhly pohledu ukazovat i svým žákům (či jejich rodičům). Účastníci se také dozvědí, jak konflikty předvídat či zvládat bez negativních následků. Protože každý typ konfliktu vyžaduje jiný přístup a jiný způsob řešení, seminář ukazuje na důležitost zohlednění tohoto faktoru.
16. října 2017: AUTORITA UČITELE - JAK JI ZÍSKAT, POSÍLIT A NEZTRATIT (Pardubice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Autorita učitele je často diskutovaným pojmem. Co vše se pod tímto slovem skrývá a s čím bývá naopak zaměňována? Je autorita ve škole nutná – je pro učitele nezbytným předpokladem jeho práce? Předmětem hlubšího rozboru bude také srovnání autority přirozené a umělé, jejich kladů a záporů a především toho, jak souvisí autorita s atmosférou, která vytváří nejpříznivější podmínky pro učení a rozvoj žáků. Účastníci se také dozvědí, jaký podíl na autoritě mají vlastnosti, schopnosti a dovednosti učitele či jeho odborná a pedagogická způsobilost. Seminářem se line jako červená nit otázka získání, udržení a ztráty autority ilustrovaná mnoha kazuistikami a příklady z praxe.
19. října 2017: KONFLIKTNÍ SITUACE VE ŠKOLE - JAK JE ÚČINNÉ ŘEŠIT A JAK JIM PŘEDCHÁZET (Písek) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Konflikt je běžnou a nedílnou součástí našeho života, nejinak tomu je i ve školním prostředí – konfliktním situacím na „půdě“ školy je pedagog vystaven několikrát denně. Musí řešit neshody a střety druhých (mezi žáky navzájem či mezi žáky a kolegy), ale často je v centru konfliktu i on sám (se žáky, kolegy, vedením či rodiči žáků). Seminář odpovídá na otázky co to konflikt je, proč k němu dochází, jaké je riziko jeho neřešení a také – jaký mají konflikty význam. Slovo konflikt totiž většina lidí vnímá pouze negativně. Vzhledem k tomu, že dnešní děti a dospívající jsou čím dál méně psychicky odolní, je tato myšlenka jedním z cílů tohoto vzdělávacího programu – naučit účastníky vnímat konflikt i v jiném světle a různé úhly pohledu ukazovat i svým žákům (či jejich rodičům). Účastníci se také dozvědí, jak konflikty předvídat či zvládat bez negativních následků. Protože každý typ konfliktu vyžaduje jiný přístup a jiný způsob řešení, seminář ukazuje na důležitost zohlednění tohoto faktoru.
23. října 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY I. (Brno): 1. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
24. října 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY I. (Olomouc): 1. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
30. října 2017: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Louny) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi naší verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
1. listopadu 2017: JAK MLUVIT O RIZICÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍ A ELIMINOVAT KYBERŠIKANU  (Havířov): uzavřený seminář pro management škol (pořádá moje ag. Dialog): Seminář seznámí účastníky s problematikou kyberšikany a sociálních sítí. Odpovídá na otázky, co všechno se skrývá pod termínem kyberšikana, v čem se liší od ostatních forem šikany, jak ji rozpoznat a především, jak jí řešit, resp. předcházet. Častým prostředím, kde dochází ke kyberšikaně jsou sociální sítě, např. Facebook. Seminář se proto věnuje i fenoménu sociálních sítí, důvodům jejich oblíbenosti a rizikům, které nekritická důvěra v ně přináší. Nedílnou součástí semináře je seznámení s výsledky výzkumů v této oblasti, odkazy na instituce a organizace, které se kyberšikanou zabývají a především konkrétní příklady a kazuistiky, které účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí.
2. listopadu 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY I. (Praha): 1. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
20. listopadu 2017: OSOBNOSTNÍ ROZVOJ PEDAGOGA JAKO PROSTŘEDEK K ÚČINNĚJŠÍ KOMUNIKACI SE ŽÁKY (Třinec) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
23. listopadu 2017: POSILOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI V SOUVISLOSTI SE VZRŮSTAJÍCÍMI NÁROKY PEDAGOGICKÉ PROFESE (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): V dnešní společnosti rostou nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy mírou náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.
29. listopadu 2017: MOTIVACE VE ŠKOLE ANEB PROČ A JAK ŽÁKY MOTIVOVAT (Šternberk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Cílem semináře je zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole a inspirovat účastníky k cílené práci s motivací. Mezi školní úspěšností a motivací žáka je totiž velmi úzká vazba. Čím dál méně žáků má vnitřní motivaci k učení, nicméně i vnější motivovaní žáků je stále obtížnější. Zatímco dříve byl pedagog primárním nositelem informací a žáky mohl motivovat obsahem, který nebyl jinde dostupný, v současné době a při množství informačních zdrojů, je to stále těžší. Je třeba mnohem aktivněji pracovat s formou výuky a metodami. Protože je motivace individuální záležitostí, měl by pedagog umět žáky motivovat s přihlédnutím k jejich věku, osobnosti, temperamentu či rodinnému prostředí. Nicméně učitel by měl dokázat motivovat nejen žáky, ale i jejich rodiče. Bez těsné spolupráce škola – rodina je šance na větší úspěch velmi malá. Důležité je nepřehlédnout, že klíčovým faktorem je motivace osobním příkladem - pedagog by měl být svým žákům vzorem. Součástí semináře jsou metody, techniky a postupy pro práci s motivací žáků.
1. prosince 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY II. (Olomouc): 2. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
6. prosince 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY II. (Brno): 2. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
7. prosince 2017: ZVLÁDÁNÍ ŽÁKŮ S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY II. (Praha): 2. část otevřeného semináře pro pedagogické pracovníky všech typů škol (seminář lektoruji pro ag. Descartes).
11. prosince 2017: EFEKTIVNÍ HODNOCENÍ = ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA PRO POZITIVNÍ MOTIVOVÁNÍ ŽÁKŮ (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý proces, který obsahuje mnoho různých aspektů, je velmi důležité, aby pedagog dokázal využít celé spektrum hodnotících metod, forem, technik a prostředků. Pokud totiž chceme motivovat žáka k učení, je třeba volit hodnocení, které je pro něho motivující. V opačném případě se může objevit ztráta zájmu o učení, školu či vzdělávání obecně, zhoršit se chování žáka (např. narušování výuky, vzdorovité chování, odmítání spolupráce, nerespektování autorit) nebo docházet k různým formám vyhýbání se škole. Seminář odpovídá na mnohé otázky – kdy, kde a jak hodnotit, jakým způsobem, na co si dát pozor a čeho se úplně vyvarovat. Součástí semináře jsou praktické ukázky, techniky, metody a mnoho tipů pro práci se žáky
14. prosince 2017: POSILOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI V SOUVISLOSTI SE VZRŮSTAJÍCÍMI NÁROKY PEDAGOGICKÉ PROFESE (Tábor) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): V dnešní společnosti rostou nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy mírou náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků
15. prosince 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Soběslav) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog a MAP v ORP Soběslav): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
______________________________________________________________________________________________________________________
 
31. srpna 2017: METODY A FORMY PRÁCE S OHLEDEM NA INKLUZI (Litvínov-Hamr) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).24. srpna 2017: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Havířov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.25. srpna 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.28. srpna 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST (Šumperk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog):   V dnešní společnosti rostou i nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá i počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy míru náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.29. srpna 2017: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE aneb jk zvládat stres a zabránit vyhoření (Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Profese učitele klade v současné době na psychiku člověka stále vyšší nároky. Vyučovací proces je čím dál méně o vyučování a stále více se posouvá směrem k procesu výchovnému. Učitel musí být nejen schopným pedagogem, ale především psychologem a často i náhradním rodičem. Neustále se zvyšující požadavky, posouvající se společenské normy a vnímání učitelské profese ze strany společnosti způsobují, že jsou pedagogičtí pracovníci stále více vystaveni stresu a zvládání situací spojených se školním prostředím se někdy stává až noční můrou. Seminář nabízí komplexní pohled na učitelskou profesi a vše, co obnáší. Součástí semináře jsou příklady z praxe a konkrétní techniky, které pedagogům mohou pomoci při zvládání stresových situací a přispět k prevenci vyhoření.31. srpna 2017: METODY A FORMY PRÁCE S OHLEDEM NA INKLUZI (Litvínov-Hamr) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
ODLEKTOROVANÉ SEMINÁŘE ve školním roce 2016/17: 
23. srpna 2016 - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě.
24. srpna 2016 - PROČ TRESTY NEFUNGUJÍ ANEB JAK ÚČINNĚ ŘEŠIT KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY (ZŠ Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Seminář je zaměřen na problematiku udržení kázně ve školách a řešení problémového chování žáků. Cílem je seznámit účastníky s tím, jak je možné ovlivňovat chování žáků a jakou roli hrají pochvaly a tresty.  Nabízí zároveň pohled na souvislost kázně či nekázně žáků s použitím výchovných opatření. Jsme zvyklí spíše sankciovat negativní chování, než posilovat chování pozitivní. Přeceňování trestů často vede k jejich malé efektivitě a neúčinnosti. Účastnící se dozví, proč někdy výchovná opatření nefungují a jak vyvážit poměr mezi používanými tresty a pochvalami. Důraz je kladen na vnímání dopadu pochval a trestů v jednotlivých vývojových obdobích a způsob jejich předávání. Klíčovým záměrem semináře je metodika udělování a“předávání“. Seminář je doplněn o příklady z praxe a kazuistiky. 
25. srpna 2016 - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Ostrava) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě.
29. srpna 2016 - JAK NA ŠIKANU (SŠ Klatovy) - uzavřený seminář pro sborovnu  (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a rizikového chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity, špatné vzory, nejednotnost výchovného působení, nedůslednost a na straně druhé snížená citlivost, tolerance, empatie a malá psychická odolnost dnešních dětí – to je optimální podhoubí k ubližování či dokonce šikaně. Seminář odpovídá na otázky, např. co je a co ještě není šikana; jak zachytit šikanu v jejím zárodku; proč je důležité věnovat se prevenci a v neposlední řadě jak prevenci realizovat, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští.
2. září 2016 - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ  (ZŠ Litvínov) -  uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě.
15. září 2016 - ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH ŽÁKŮ II. (Brno) - otevřený (odložený) seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá ag. Descartes): seminář se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V první části se účastníci seznámili s příčinami problémového chování žáků a s možnostmi a hranicemi jeho ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení problémového chování je hlubší porozumění příčinám. Stěžejní částí prvního semináře byla i oblast prevence (jak problémovému chování žáků předcházet, jak ho předvídat či eliminovat). Druhý seminář bude převážně praktický a bude úzce navazovat na část první. Účastníci se seznámí s konkrétními problémovými situacemi a variantami jejich řešení. Předmětem rozboru budou jak kazuistiky z praxe lektorky, tak i z praxe účastníků. Učitelé se také seznámí s technikami a strategiemi, které jsou chybné, dále jaká kázeňská opatření používat a v neposlední řadě také s tím, s kým při řešení problémového chování spolupracovat.
16. září 2016 - ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH ŽÁKŮ II. (Praha) - otevřený (odložený) seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá ag. Descartes): seminář se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V první části se účastníci seznámili s příčinami problémového chování žáků a s možnostmi a hranicemi jeho ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení problémového chování je hlubší porozumění příčinám. Stěžejní částí prvního semináře byla i oblast prevence (jak problémovému chování žáků předcházet, jak ho předvídat či eliminovat). Druhý seminář bude převážně praktický a bude úzce navazovat na část první. Účastníci se seznámí s konkrétními problémovými situacemi a variantami jejich řešení. Předmětem rozboru budou jak kazuistiky z praxe lektorky, tak i z praxe účastníků. Učitelé se také seznámí s technikami a strategiemi, které jsou chybné, dále jaká kázeňská opatření používat a v neposlední řadě také s tím, s kým při řešení problémového chování spolupracovat.
22. září 2016 - ŠKOLNÍ NEKÁZEŇ A JEJÍ ŘEŠENÍ (SŠ Zlín) -  uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Počet žáků s problémovým chováním neustále narůstá. Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémových žáků a stresových situací s nimi souvisejících. 1. část semináře se podrobně věnuje příčinám Účastníci se seznámí s příčinami nekázně žáků a možnostem a hranicím jejího ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení nekázně je hlubší porozumění příčinám motivaci k problémovému chování. Stěžejní částí je oblast prevence, tedy jak nekázni předcházet, jak ji předvídat či eliminovat. Důležitou součástí práce s žáky s problémovým chováním je také práce s vlastními emocemi, jejichž zvládání se na úspěšnosti ovlivnění problému významně podílí. 
6. října 2016 - JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU  (ZŠ Otrokovice) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě.
13. října 2016 - ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá ag. Descartes): Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku školní (ne)úspěšnosti. Účastníci se dozvědí, jaké jsou její příčiny, naučí se je analyzovat a nastavit preventivní opatření školního selhávání. Objasní, jakou roli hraje sociální prostředí žáka, jeho rodina či motivace a také jak při řešení školní neúspěšnosti postupovat.
13. října 2016 -  Ohrožené dítě (Praha) - diskuse odborníků na Filozofické fakultě UK určená studentům i široké veřejnosti - Moderuje Daniela Drtinová.
4. listopadu 2016 - UČITEL: RIZIKOVÁ PROFESE ANEB JAK ZVLÁDAT STRES A ZABRÁNIT VYHOŘENÍ (ZŠ Velká Bíteš) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Profese učitele klade v současné době na psychiku člověka stále vyšší nároky. Vyučovací proces je čím dál méně o vyučování a stále více se posouvá směrem k procesu výchovnému. Učitel musí být nejen schopným pedagogem, ale především psychologem a často i náhradním rodičem. Neustále se zvyšující požadavky, posouvající se společenské normy a vnímání učitelské profese ze strany společností způsobují, že jsou pedagogičtí pracovníci stále více vystaveni stresu a zvládání situací spojených se školním prostředím se někdy stává až noční můrou. Seminář nabízí komplexní pohled na učitelskou profesi a vše, co obnáší. Součástí semináře jsou příklady z praxe a konkrétní techniky, které pedagogům mohou pomoci při zvládání stresových situací a přispět k prevenci vyhoření.
18. listopadu 2016 - JAK NA ŠIKANU (ZŠ Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu  (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a rizikového chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity, špatné vzory, nejednotnost výchovného působení, nedůslednost a na straně druhé snížená citlivost, tolerance, empatie a malá psychická odolnost dnešních dětí – to je optimální podhoubí k ubližování či dokonce šikaně. Seminář odpovídá na otázky, např. co je a co ještě není šikana; jak zachytit šikanu v jejím zárodku; proč je důležité věnovat se prevenci a v neposlední řadě jak prevenci realizovat, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští.
1. prosince 2016 -  Expertní kulatý stůl (Praha) na téma Primární prevence ohrožení rodiny...
2. prosince 2016: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST PEDAGOGA (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Vzhledem ke stále narůstajícím nárokům je psychická odolnost čím dál více potřebnější. Vlivů, které musí pedagog ve své práci zvládat je velké množství, tlak, kterému je vystaven, je zase stále silnější. Vyšší tolerance ke stresu nám umožní nejen zvládat práci a všechny nástrahy pedagogické praxe s dostatkem energie, ale hlavně bez negativních důsledků. Nehledě na to, že odolnost psychická velmi úzce souvisí i s odolností fyzickou. Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti - tedy jak jí zvýšit, posilovat, udržovat či neztratit. Cílem je nabídnout účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační, také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst a poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. Navíc pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků. 
15. prosince 2016 - SEBEPOŠKOZOVÁNÍ A JINÉ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE (Znojmo) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky. Vzhledem k tomu, že sebepoškozování je závažný fenomén, měla by mu být věnována větší pozornost. Za zdánlivě nevinnou činností se totiž často skrývají vážné problémy dětí, jejichž neřešení může sebepoškozující chování ještě zesílit. Sebepoškozování může být projevem bezradnosti při hledání východiska z tíživé situace či voláním o pomoc. Seminář objasní, co vše se pod pojmem sebepoškozování skrývá, jaké jsou jeho formy a proč se k sebepoškozujícímu chování děti a dospívající uchylují. Součástí semináře jsou příklady a kazuistiky, což účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí.
16. prosince 2016 - ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá ag. Descartes): Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku školní (ne)úspěšnosti. Účastníci se dozvědí, jaké jsou její příčiny, naučí se je analyzovat a nastavit preventivní opatření školního selhávání. Objasní, jakou roli hraje sociální prostředí žáka, jeho rodina či motivace a také jak při řešení školní neúspěšnosti postupovat.
26. ledna 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST PEDAGOGA (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Vzhledem ke stále narůstajícím nárokům je psychická odolnost čím dál více potřebnější. Vlivů, které musí pedagog ve své práci zvládat je velké množství, tlak, kterému je vystaven, je zase stále silnější. Vyšší tolerance ke stresu nám umožní nejen zvládat práci a všechny nástrahy pedagogické praxe s dostatkem energie, ale hlavně bez negativních důsledků. Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti - tedy jak jí zvýšit, posilovat, udržovat či neztratit. Cílem semináře je také poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. A především - pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků. 
27. ledna 2016: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog):  Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům. 
31. ledna 2017: JAK NA ŠIKANU (Uničov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a rizikového chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity, špatné vzory, nejednotnost výchovného působení, nedůslednost a na straně druhé snížená citlivost, tolerance, empatie a malá psychická odolnost dnešních dětí – to je optimální podhoubí k ubližování či dokonce šikaně. Seminář odpovídá na otázky, např. co je a co ještě není šikana; jak zachytit šikanu v jejím zárodku; proč je důležité věnovat se prevenci a v neposlední řadě jak prevenci realizovat, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští.
3. února 2017: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (Červené Pečky) - uzavřený seminář pro sborovnu  (pořádá moje ag. Dialog): S manipulací se setkáváme v každodenním životě. Ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak na manipulaci konstruktivně reagovat a zároveň se jí naučit využívat i ve svůj prospěch. Seminář je obohacen o mnohé příklady z praxe a kazuistiky.
9. února 2017: PROBLÉMOVÝ ŽÁK NEBO PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ? CESTY K ŘEŠENÍ (Slušovice) - seminář pro management škol (pořádá moje ag. Dialog.
16. února 2017: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (Havířov) - uzavřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): S manipulací se setkáváme v každodenním životě. Ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak na manipulaci konstruktivně reagovat a zároveň se jí naučit využívat i ve svůj prospěch. Seminář je obohacen o mnohé příklady z praxe a kazuistiky.
21. února 2017: JAK ÚČINNĚ ŘEŠIT KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU (Židlochovice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Počet žáků s problémovým chováním neustále narůstá. Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémových žáků a stresových situací s nimi souvisejících. Seminář se podrobně věnuje příčinám nekázně žáků a možnostem a hranicím jejího ovlivnění. Stěžejní částí je oblast prevence, tedy jak nekázni předcházet, jak ji předvídat či eliminovat. Důležitou součástí práce s žáky s problémovým chováním je také práce s vlastními emocemi, jejichž zvládání se na úspěšnosti ovlivnění problému významně podílí.
24. února 2017: KLIMA ŠKOLY A JEHO KLÍČOVÝ VÝZNAM PRO VÝKONNOST A PREVENCI STRESU (Krnov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Cílem semináře je zvýšit informovanost o důležitosti pozitivního klimatu ve škole a inspirovat účastníky k aktivnímu přístupu na jeho tvorbě. Negativní klima se negativně promítá do výkonnosti dětí i dospělých, jejich úspěšnosti, motivaci, zájmu, energie či pocitu bezpečí. Proto je důležité pozitivní klima nejen vybudovat, ale i o něho pečovat. K tomu je však nutná sounáležitost všech zúčastněných. Navíc pozitivní klima školy má vliv i na vnímání školy veřejností a její hodnocení. Seminář nabízí tipy a doporučení jako pozitivní klima vytvářet.
3. března 2017: ŠKOLA A EMOCE (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá ag. Descartes): Seminář nabízí odpovědi na otázky, např. jaké situace ve škole vyvolávají emoce, jak tlumit negativní emoce a posilovat pozitivní anebo jak vzbudit emoce, které motivují? Rozkrývá vývojové zákonitosti emocí a osvětluje jejich specifika v konkrétním věku i odraz v chování dítěte. Součástí semináře jsou i příklady z praxe, hry a techniky týkající se emocí a věkově diferencované metody práce s emocemi. Přínosem semináře budou poznatky obohacující nejen rovinu pracovní, ale i rovinu osobnostní.
31. března 2017: AUTORITA UČITELE - JAK JI ZÍSKAT, POSÍLIT A NEZTRATIT (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Autorita učitele je často diskutovaným pojmem. Co vše se pod tímto slovem skrývá a s čím bývá naopak zaměňována? Je autorita ve škole nutná – je pro učitele nezbytným předpokladem jeho práce? Předmětem hlubšího rozboru bude také srovnání autority přirozené a umělé, jejich kladů a záporů a především toho, jak souvisí autorita s atmosférou, která vytváří nejpříznivější podmínky pro učení a rozvoj žáků. Účastníci se také dozvědí, jaký podíl na autoritě mají vlastnosti, schopnosti a dovednosti učitele či jeho odborná a pedagogická způsobilost. Seminářem se line jako červená nit otázka získání, udržení a ztráty autority ilustrovaná mnoha kazuistikami a příklady z praxe.
6. dubna 2017: UČITEL – RIZIKOVÁ PROFESE aneb jak zvládat stres a zabránit vyhoření (Otrokovice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Profese učitele klade v současné době na psychiku člověka stále vyšší nároky. Vyučovací proces je čím dál méně o vyučování a stále více se posouvá směrem k procesu výchovnému. Učitel musí být nejen schopným pedagogem, ale především psychologem a často i náhradním rodičem. Neustále se zvyšující požadavky, posouvající se společenské normy a vnímání učitelské profese ze strany společnosti způsobují, že jsou pedagogičtí pracovníci stále více vystaveni stresu a zvládání situací spojených se školním prostředím se někdy stává až noční můrou. Seminář nabízí komplexní pohled na učitelskou profesi a vše, co obnáší. Součástí semináře jsou příklady z praxe a konkrétní techniky, které pedagogům mohou pomoci při zvládání stresových situací a přispět k prevenci vyhoření.
12. dubna 2017: PROČ TRESTY NEGUNGUJÍ (Příbram) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Seminář je zaměřen na problematiku udržení kázně ve školách a řešení problémového chování žáků. Cílem je seznámit účastníky s tím, jak je možné ovlivňovat chování žáků a jakou roli v tomto procesu hrají pochvaly a tresty.  Nabízí zároveň pohled na souvislost kázně či nekázně žáků s použitím výchovných opatření, jejichž vztah je velmi těsný. Jsme zvyklí spíše sankciovat negativní chování, než posilovat chování pozitivní. Přeceňování trestů často vede k jejich malé efektivitě a neúčinnosti. Účastnící se také dozví, proč někdy výchovná opatření nefungují a jak vyvážit poměr mezi používanými tresty a pochvalami. Důraz je kladen na vnímání dopadu pochval a trestů v jednotlivých vývojových obdobích a způsob jejich předávání. Klíčovým záměrem semináře je metodika udělování a“předávání“. Seminář je doplněn o příklady z praxe a kazuistiky.
20. dubna 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST (Zlín) - otevřený seminář pro všechny pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog):  V dnešní společnosti rostou i nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá i počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy míru náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.
21. dubna 2017: ŠIKANA JINAK (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá ag. Descartes): Cílem semináře je naučit pedagogy orientovat se v problematice kyberšikany a sociálních sítí. Úspěšnost boje proti kybernetické šikaně totiž úzce souvisí s dostatkem informací, které žákům poskytujeme a také preventivními opatřeními, které škola nastaví. Účastníci se naučí rozpoznávat formy kyberšikany, včas zachytit její signály a aplikovat správný postup při jejím odhalení. Důraz je kladen na nepodcenění problematiky, pochopení důležitosti preventivních aktivit a bezpečného chování v kyberprostoru. Nedílnou součástí semináře je seznámení s výsledky výzkumů, a také příklady či kazuistiky, které účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí.
26. dubna 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Šternberk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
28. dubna 2017: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Veselí nad Lužnicí) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
4. května 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Znojmo) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
5. května 2017: JAK NA ŠIKANU (Tasovice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog):  Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a rizikového chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity, špatné vzory, nejednotnost výchovného působení, nedůslednost a na straně druhé snížená citlivost, tolerance, empatie a malá psychická odolnost dnešních dětí – to je optimální podhoubí k ubližování či dokonce šikaně. Seminář odpovídá na otázky, např. co je a co ještě není šikana; jak zachytit šikanu v jejím zárodku; proč je důležité věnovat se prevenci a v neposlední řadě jak prevenci realizovat, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští.
11. května 2017:  MOTIVACE VE ŠKOLE ANEB PROČ A JAK ŽÁKY MOTIVOVAT (Brno) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Cílem semináře je zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole a inspirovat účastníky k cílené práci s motivací. Mezi školní úspěšností a motivací žáka je totiž velmi úzká vazba. Čím dál méně žáků má vnitřní motivaci k učení, nicméně i vnější motivovaní žáků je stále obtížnější. Zatímco dříve byl pedagog primárním nositelem informací a žáky mohl motivovat obsahem, který nebyl jinde dostupný, v současné době a při množství informačních zdrojů, je to stále těžší. Je třeba mnohem aktivněji pracovat s formou výuky a metodami. Protože je motivace individuální záležitostí, měl by pedagog umět žáky motivovat s přihlédnutím k jejich věku, osobnosti, temperamentu či rodinnému prostředí. Nicméně učitel by měl dokázat motivovat nejen žáky, ale i jejich rodiče. Bez těsné spolupráce škola – rodina je šance na větší úspěch velmi malá. Důelžité je nepřehlédnout, že klíčovým faktorem je motivace osobním příkladem - pedagog by měl být svým žákům vzorem. Součástí semináře jsou metody, techniky a postupy pro práci s motivací žáků.
12. května 2017: ŠKOLA A EMOCE (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá ag. Descartes): Seminář nabízí odpovědi na otázky, např. jaké situace ve škole vyvolávají emoce, jak tlumit negativní emoce a posilovat pozitivní anebo jak vzbudit emoce, které motivují? Rozkrývá vývojové zákonitosti emocí a osvětluje jejich specifika v konkrétním věku i odraz v chování dítěte. Součástí semináře jsou i příklady z praxe, hry a techniky týkající se emocí a věkově diferencované metody práce s emocemi. Přínosem semináře budou poznatky obohacující nejen rovinu pracovní, ale i rovinu osobnostní.
17. května 2017: NÁPADY A TIPY PRO PRÁCI PEDAGOGA SE TŘÍDOU (Kovářov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Seminář sleduje dva cíle. Prvním je komplexní pohled na problematiku práce pedagoga se třídou – klima a atmosféra ve třídě, vztahy mezi žáky, vztah učitel–žák, optimální podmínky pro výuku, apod. (např. jak vést hodinu, jak řešit konflikty, jak žáky motivovat, jak s nimi komunikovat). Účastníci se také dozvědí, proč by pedagog měl mít přehled o své třídě, pozicích jednotlivých žáků v ní a zákonitostech fungování skupiny. Druhým cílem je zprostředkování konkrétních tipů a nápadů (nejen) pro třídnické hodiny – např. jak začlenit nového žáka, jak vybudovat kolektiv, jak motivovat žáky ke spolupráci, apod. Seminář také nabízí náhled na diagnostické a intervenční metody, nicméně věnuje se pouze technikám, které může pedagog využít sám, bez přítomnosti specialisty či nutnosti hlubšího vzdělání.
19. května 2017: Efektivní komunikace s rodiči (chata Lopeník).
24. května 2017: KLIMA ŠKOLY (Otrokovice).
25. května 2017:  Proč tresty nefungují aneb jak účinně řešit kázeňské problémyí (Pardubice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
26. května 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST PEDAGOGA (Havířov) - otevřený seminář (pořádá MAS Havířov): Vzhledem ke stále narůstajícím nárokům je psychická odolnost čím dál více potřebnější. Vlivů, které musí pedagog ve své práci zvládat je velké množství, tlak, kterému je vystaven, je zase stále silnější. Vyšší tolerance ke stresu nám umožní nejen zvládat práci a všechny nástrahy pedagogické praxe s dostatkem energie, ale hlavně bez negativních důsledků. Nehledě na to, že odolnost psychická velmi úzce souvisí i s odolností fyzickou. Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti - tedy jak jí zvýšit, posilovat, udržovat či neztratit. Cílem je nabídnout účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační, také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst a poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. Navíc pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků. 
29. května 2017: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE ANEB JAK ZVLÁDAT STRES A ZABRÁNIT VYHOŘENÍ (Jablunkovsko) - otevřený seminář pro všechny pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Jablunkov).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. června 2017: EMOCE VE ŠKOLE ANEB ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ V PRÁCI PEDAGOGA (Havířov) - otevřený seminář pro všechny pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): Emočně vypjaté a problematické situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emoce jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto často bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí odpovědi na otázky, např. Jaké situace ve škole vyvolávají emoce, jak tlumit negativní emoce a posilovat pozitivní anebo jak vzbudit emoce, které motivují? Zároveň rozkrývá vývojové zákonitosti emocí a osvětluje jejich specifika v konkrétním věku i odraz v chování dítěte (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ). Nedílnou součástí semináře jsou příklady konkrétních emočně (více či méně) náročných situací a variant jejich řešení, včetně technik a strategií, které jsou chybné.23. srpna 2016 - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě.
24. srpna 2016 - PROČ TRESTY NEFUNGUJÍ ANEB JAK ÚČINNĚ ŘEŠIT KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY (ZŠ Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Seminář je zaměřen na problematiku udržení kázně ve školách a řešení problémového chování žáků. Cílem je seznámit účastníky s tím, jak je možné ovlivňovat chování žáků a jakou roli hrají pochvaly a tresty.  Nabízí zároveň pohled na souvislost kázně či nekázně žáků s použitím výchovných opatření. Jsme zvyklí spíše sankciovat negativní chování, než posilovat chování pozitivní. Přeceňování trestů často vede k jejich malé efektivitě a neúčinnosti. Účastnící se dozví, proč někdy výchovná opatření nefungují a jak vyvážit poměr mezi používanými tresty a pochvalami. Důraz je kladen na vnímání dopadu pochval a trestů v jednotlivých vývojových obdobích a způsob jejich předávání. Klíčovým záměrem semináře je metodika udělování a“předávání“. Seminář je doplněn o příklady z praxe a kazuistiky. 
25. srpna 2016 - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Ostrava) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě.
29. srpna 2016 - JAK NA ŠIKANU (SŠ Klatovy) - uzavřený seminář pro sborovnu  (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a rizikového chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity, špatné vzory, nejednotnost výchovného působení, nedůslednost a na straně druhé snížená citlivost, tolerance, empatie a malá psychická odolnost dnešních dětí – to je optimální podhoubí k ubližování či dokonce šikaně. Seminář odpovídá na otázky, např. co je a co ještě není šikana; jak zachytit šikanu v jejím zárodku; proč je důležité věnovat se prevenci a v neposlední řadě jak prevenci realizovat, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští.
2. září 2016 - KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ  (ZŠ Litvínov) -  uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě.
15. září 2016 - ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH ŽÁKŮ II. (Brno) - otevřený (odložený) seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá ag. Descartes): seminář se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V první části se účastníci seznámili s příčinami problémového chování žáků a s možnostmi a hranicemi jeho ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení problémového chování je hlubší porozumění příčinám. Stěžejní částí prvního semináře byla i oblast prevence (jak problémovému chování žáků předcházet, jak ho předvídat či eliminovat). Druhý seminář bude převážně praktický a bude úzce navazovat na část první. Účastníci se seznámí s konkrétními problémovými situacemi a variantami jejich řešení. Předmětem rozboru budou jak kazuistiky z praxe lektorky, tak i z praxe účastníků. Učitelé se také seznámí s technikami a strategiemi, které jsou chybné, dále jaká kázeňská opatření používat a v neposlední řadě také s tím, s kým při řešení problémového chování spolupracovat.
16. září 2016 - ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH ŽÁKŮ II. (Praha) - otevřený (odložený) seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá ag. Descartes): seminář se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V první části se účastníci seznámili s příčinami problémového chování žáků a s možnostmi a hranicemi jeho ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení problémového chování je hlubší porozumění příčinám. Stěžejní částí prvního semináře byla i oblast prevence (jak problémovému chování žáků předcházet, jak ho předvídat či eliminovat). Druhý seminář bude převážně praktický a bude úzce navazovat na část první. Účastníci se seznámí s konkrétními problémovými situacemi a variantami jejich řešení. Předmětem rozboru budou jak kazuistiky z praxe lektorky, tak i z praxe účastníků. Učitelé se také seznámí s technikami a strategiemi, které jsou chybné, dále jaká kázeňská opatření používat a v neposlední řadě také s tím, s kým při řešení problémového chování spolupracovat.
22. září 2016 - ŠKOLNÍ NEKÁZEŇ A JEJÍ ŘEŠENÍ (SŠ Zlín) -  uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Počet žáků s problémovým chováním neustále narůstá. Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémových žáků a stresových situací s nimi souvisejících. 1. část semináře se podrobně věnuje příčinám Účastníci se seznámí s příčinami nekázně žáků a možnostem a hranicím jejího ovlivnění, protože předpokladem úspěšného řešení nekázně je hlubší porozumění příčinám motivaci k problémovému chování. Stěžejní částí je oblast prevence, tedy jak nekázni předcházet, jak ji předvídat či eliminovat. Důležitou součástí práce s žáky s problémovým chováním je také práce s vlastními emocemi, jejichž zvládání se na úspěšnosti ovlivnění problému významně podílí. 
6. října 2016 - JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU  (ZŠ Otrokovice) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Cílem semináře je naučit pedagogy rozpoznávat manipulativní chování a jeho nebezpečí. Účastníci se naučí manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči, žáky či kolegy), také umožní nabyté poznatky využít ve svém osobním životě.
13. října 2016 - ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá ag. Descartes): Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku školní (ne)úspěšnosti. Účastníci se dozvědí, jaké jsou její příčiny, naučí se je analyzovat a nastavit preventivní opatření školního selhávání. Objasní, jakou roli hraje sociální prostředí žáka, jeho rodina či motivace a také jak při řešení školní neúspěšnosti postupovat.
13. října 2016 -  Ohrožené dítě (Praha) - diskuse odborníků na Filozofické fakultě UK určená studentům i široké veřejnosti - Moderuje Daniela Drtinová.
4. listopadu 2016 - UČITEL: RIZIKOVÁ PROFESE ANEB JAK ZVLÁDAT STRES A ZABRÁNIT VYHOŘENÍ (ZŠ Velká Bíteš) - uzavřený seminář pro sborovnu (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Profese učitele klade v současné době na psychiku člověka stále vyšší nároky. Vyučovací proces je čím dál méně o vyučování a stále více se posouvá směrem k procesu výchovnému. Učitel musí být nejen schopným pedagogem, ale především psychologem a často i náhradním rodičem. Neustále se zvyšující požadavky, posouvající se společenské normy a vnímání učitelské profese ze strany společností způsobují, že jsou pedagogičtí pracovníci stále více vystaveni stresu a zvládání situací spojených se školním prostředím se někdy stává až noční můrou. Seminář nabízí komplexní pohled na učitelskou profesi a vše, co obnáší. Součástí semináře jsou příklady z praxe a konkrétní techniky, které pedagogům mohou pomoci při zvládání stresových situací a přispět k prevenci vyhoření.
18. listopadu 2016 - JAK NA ŠIKANU (ZŠ Zlín) - uzavřený seminář pro sborovnu  (realizuje moje vzdělávací agentura Dialog): Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a rizikového chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity, špatné vzory, nejednotnost výchovného působení, nedůslednost a na straně druhé snížená citlivost, tolerance, empatie a malá psychická odolnost dnešních dětí – to je optimální podhoubí k ubližování či dokonce šikaně. Seminář odpovídá na otázky, např. co je a co ještě není šikana; jak zachytit šikanu v jejím zárodku; proč je důležité věnovat se prevenci a v neposlední řadě jak prevenci realizovat, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští.
1. prosince 2016 -  Expertní kulatý stůl (Praha) na téma Primární prevence ohrožení rodiny...
2. prosince 2016: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST PEDAGOGA (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Vzhledem ke stále narůstajícím nárokům je psychická odolnost čím dál více potřebnější. Vlivů, které musí pedagog ve své práci zvládat je velké množství, tlak, kterému je vystaven, je zase stále silnější. Vyšší tolerance ke stresu nám umožní nejen zvládat práci a všechny nástrahy pedagogické praxe s dostatkem energie, ale hlavně bez negativních důsledků. Nehledě na to, že odolnost psychická velmi úzce souvisí i s odolností fyzickou. Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti - tedy jak jí zvýšit, posilovat, udržovat či neztratit. Cílem je nabídnout účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační, také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst a poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. Navíc pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků. 
15. prosince 2016 - SEBEPOŠKOZOVÁNÍ A JINÉ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE (Znojmo) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky. Vzhledem k tomu, že sebepoškozování je závažný fenomén, měla by mu být věnována větší pozornost. Za zdánlivě nevinnou činností se totiž často skrývají vážné problémy dětí, jejichž neřešení může sebepoškozující chování ještě zesílit. Sebepoškozování může být projevem bezradnosti při hledání východiska z tíživé situace či voláním o pomoc. Seminář objasní, co vše se pod pojmem sebepoškozování skrývá, jaké jsou jeho formy a proč se k sebepoškozujícímu chování děti a dospívající uchylují. Součástí semináře jsou příklady a kazuistiky, což účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí.
16. prosince 2016 - ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá ag. Descartes): Seminář nabízí komplexní pohled na problematiku školní (ne)úspěšnosti. Účastníci se dozvědí, jaké jsou její příčiny, naučí se je analyzovat a nastavit preventivní opatření školního selhávání. Objasní, jakou roli hraje sociální prostředí žáka, jeho rodina či motivace a také jak při řešení školní neúspěšnosti postupovat.
26. ledna 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST PEDAGOGA (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Vzhledem ke stále narůstajícím nárokům je psychická odolnost čím dál více potřebnější. Vlivů, které musí pedagog ve své práci zvládat je velké množství, tlak, kterému je vystaven, je zase stále silnější. Vyšší tolerance ke stresu nám umožní nejen zvládat práci a všechny nástrahy pedagogické praxe s dostatkem energie, ale hlavně bez negativních důsledků. Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti - tedy jak jí zvýšit, posilovat, udržovat či neztratit. Cílem semináře je také poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. A především - pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků. 
27. ledna 2016: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog):  Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům. 
31. ledna 2017: JAK NA ŠIKANU (Uničov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a rizikového chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity, špatné vzory, nejednotnost výchovného působení, nedůslednost a na straně druhé snížená citlivost, tolerance, empatie a malá psychická odolnost dnešních dětí – to je optimální podhoubí k ubližování či dokonce šikaně. Seminář odpovídá na otázky, např. co je a co ještě není šikana; jak zachytit šikanu v jejím zárodku; proč je důležité věnovat se prevenci a v neposlední řadě jak prevenci realizovat, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští.
3. února 2017: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (Červené Pečky) - uzavřený seminář pro sborovnu  (pořádá moje ag. Dialog): S manipulací se setkáváme v každodenním životě. Ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak na manipulaci konstruktivně reagovat a zároveň se jí naučit využívat i ve svůj prospěch. Seminář je obohacen o mnohé příklady z praxe a kazuistiky.
9. února 2017: PROBLÉMOVÝ ŽÁK NEBO PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ? CESTY K ŘEŠENÍ (Slušovice) - seminář pro management škol (pořádá moje ag. Dialog.
16. února 2017: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (Havířov) - uzavřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): S manipulací se setkáváme v každodenním životě. Ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak na manipulaci konstruktivně reagovat a zároveň se jí naučit využívat i ve svůj prospěch. Seminář je obohacen o mnohé příklady z praxe a kazuistiky.
21. února 2017: JAK ÚČINNĚ ŘEŠIT KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU (Židlochovice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Počet žáků s problémovým chováním neustále narůstá. Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémových žáků a stresových situací s nimi souvisejících. Seminář se podrobně věnuje příčinám nekázně žáků a možnostem a hranicím jejího ovlivnění. Stěžejní částí je oblast prevence, tedy jak nekázni předcházet, jak ji předvídat či eliminovat. Důležitou součástí práce s žáky s problémovým chováním je také práce s vlastními emocemi, jejichž zvládání se na úspěšnosti ovlivnění problému významně podílí.
24. února 2017: KLIMA ŠKOLY A JEHO KLÍČOVÝ VÝZNAM PRO VÝKONNOST A PREVENCI STRESU (Krnov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Cílem semináře je zvýšit informovanost o důležitosti pozitivního klimatu ve škole a inspirovat účastníky k aktivnímu přístupu na jeho tvorbě. Negativní klima se negativně promítá do výkonnosti dětí i dospělých, jejich úspěšnosti, motivaci, zájmu, energie či pocitu bezpečí. Proto je důležité pozitivní klima nejen vybudovat, ale i o něho pečovat. K tomu je však nutná sounáležitost všech zúčastněných. Navíc pozitivní klima školy má vliv i na vnímání školy veřejností a její hodnocení. Seminář nabízí tipy a doporučení jako pozitivní klima vytvářet.
3. března 2017: ŠKOLA A EMOCE (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá ag. Descartes): Seminář nabízí odpovědi na otázky, např. jaké situace ve škole vyvolávají emoce, jak tlumit negativní emoce a posilovat pozitivní anebo jak vzbudit emoce, které motivují? Rozkrývá vývojové zákonitosti emocí a osvětluje jejich specifika v konkrétním věku i odraz v chování dítěte. Součástí semináře jsou i příklady z praxe, hry a techniky týkající se emocí a věkově diferencované metody práce s emocemi. Přínosem semináře budou poznatky obohacující nejen rovinu pracovní, ale i rovinu osobnostní.
31. března 2017: AUTORITA UČITELE - JAK JI ZÍSKAT, POSÍLIT A NEZTRATIT (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky všech typů škol (pořádá moje ag. Dialog): Autorita učitele je často diskutovaným pojmem. Co vše se pod tímto slovem skrývá a s čím bývá naopak zaměňována? Je autorita ve škole nutná – je pro učitele nezbytným předpokladem jeho práce? Předmětem hlubšího rozboru bude také srovnání autority přirozené a umělé, jejich kladů a záporů a především toho, jak souvisí autorita s atmosférou, která vytváří nejpříznivější podmínky pro učení a rozvoj žáků. Účastníci se také dozvědí, jaký podíl na autoritě mají vlastnosti, schopnosti a dovednosti učitele či jeho odborná a pedagogická způsobilost. Seminářem se line jako červená nit otázka získání, udržení a ztráty autority ilustrovaná mnoha kazuistikami a příklady z praxe.
6. dubna 2017: UČITEL – RIZIKOVÁ PROFESE aneb jak zvládat stres a zabránit vyhoření (Otrokovice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Profese učitele klade v současné době na psychiku člověka stále vyšší nároky. Vyučovací proces je čím dál méně o vyučování a stále více se posouvá směrem k procesu výchovnému. Učitel musí být nejen schopným pedagogem, ale především psychologem a často i náhradním rodičem. Neustále se zvyšující požadavky, posouvající se společenské normy a vnímání učitelské profese ze strany společnosti způsobují, že jsou pedagogičtí pracovníci stále více vystaveni stresu a zvládání situací spojených se školním prostředím se někdy stává až noční můrou. Seminář nabízí komplexní pohled na učitelskou profesi a vše, co obnáší. Součástí semináře jsou příklady z praxe a konkrétní techniky, které pedagogům mohou pomoci při zvládání stresových situací a přispět k prevenci vyhoření.
12. dubna 2017: PROČ TRESTY NEGUNGUJÍ (Příbram) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Seminář je zaměřen na problematiku udržení kázně ve školách a řešení problémového chování žáků. Cílem je seznámit účastníky s tím, jak je možné ovlivňovat chování žáků a jakou roli v tomto procesu hrají pochvaly a tresty.  Nabízí zároveň pohled na souvislost kázně či nekázně žáků s použitím výchovných opatření, jejichž vztah je velmi těsný. Jsme zvyklí spíše sankciovat negativní chování, než posilovat chování pozitivní. Přeceňování trestů často vede k jejich malé efektivitě a neúčinnosti. Účastnící se také dozví, proč někdy výchovná opatření nefungují a jak vyvážit poměr mezi používanými tresty a pochvalami. Důraz je kladen na vnímání dopadu pochval a trestů v jednotlivých vývojových obdobích a způsob jejich předávání. Klíčovým záměrem semináře je metodika udělování a“předávání“. Seminář je doplněn o příklady z praxe a kazuistiky.
20. dubna 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST (Zlín) - otevřený seminář pro všechny pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog):  V dnešní společnosti rostou i nároky na psychickou odolnost pedagogů – narůstá i počet situací, které musí pedagog zvládnout, se kterými si musí co nejrychleji poradit. Odolnost člověka je velmi důležitá, protože psychicky odolný člověk lépe překonává problémy, odolává zátěži, ale má i větší toleranci ke stresu (jako zátěž vnímá až složitější nebo náročnější situace než člověk psychicky méně odolný). Velmi úzce také souvisí s odolností fyzickou – tedy míru náchylnosti k nemocem, schopností zvládat bolest či fyzickou zátěž. Cílem semináře je zdůraznit fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. V duchu této myšlenky vede účastníky k zamyšlení nad svými rezervami a limity tak, aby pedagogickou práci zvládali se zájmem, dostatkem energie, bez negativních důsledků a hlavně – dokázali být pro své žáky vzorem. Protože pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků.
21. dubna 2017: ŠIKANA JINAK (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá ag. Descartes): Cílem semináře je naučit pedagogy orientovat se v problematice kyberšikany a sociálních sítí. Úspěšnost boje proti kybernetické šikaně totiž úzce souvisí s dostatkem informací, které žákům poskytujeme a také preventivními opatřeními, které škola nastaví. Účastníci se naučí rozpoznávat formy kyberšikany, včas zachytit její signály a aplikovat správný postup při jejím odhalení. Důraz je kladen na nepodcenění problematiky, pochopení důležitosti preventivních aktivit a bezpečného chování v kyberprostoru. Nedílnou součástí semináře je seznámení s výsledky výzkumů, a také příklady či kazuistiky, které účastníkům umožní nezbytné propojení teoretických poznatků s praxí.
26. dubna 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Šternberk) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
28. dubna 2017: JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (Veselí nad Lužnicí) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Při komunikaci s rodiči může docházet ke konfliktním situacím či neshodám. Na vině je často nedorozumění, zkreslené informace, jednání ve stresu a emocích anebo nesoulad mezi verbální a neverbální komunikací. Tím je ovlivněna další komunikace a může docházet k nárůstu bariér mezi školou a rodinou a tím i ke komplikaci při řešení vzdělávacích či výchovných potíží. Součástí semináře jsou kazuistiky, rozbor a přehrávání konkrétních situací, které se mohou při jednání s rodiči odehrát.
4. května 2017: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Znojmo) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Protože se pedagog musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, měl by být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, protože jde o klíčovou dovednost pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
5. května 2017: JAK NA ŠIKANU (Tasovice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog):  Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a rizikového chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity, špatné vzory, nejednotnost výchovného působení, nedůslednost a na straně druhé snížená citlivost, tolerance, empatie a malá psychická odolnost dnešních dětí – to je optimální podhoubí k ubližování či dokonce šikaně. Seminář odpovídá na otázky, např. co je a co ještě není šikana; jak zachytit šikanu v jejím zárodku; proč je důležité věnovat se prevenci a v neposlední řadě jak prevenci realizovat, jaké druhy šikany existují nebo z jakých důvodů se někdo šikany dopouští.
11. května 2017:  MOTIVACE VE ŠKOLE ANEB PROČ A JAK ŽÁKY MOTIVOVAT (Brno) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Cílem semináře je zvýšit srozumitelnost motivační problematiky ve škole a inspirovat účastníky k cílené práci s motivací. Mezi školní úspěšností a motivací žáka je totiž velmi úzká vazba. Čím dál méně žáků má vnitřní motivaci k učení, nicméně i vnější motivovaní žáků je stále obtížnější. Zatímco dříve byl pedagog primárním nositelem informací a žáky mohl motivovat obsahem, který nebyl jinde dostupný, v současné době a při množství informačních zdrojů, je to stále těžší. Je třeba mnohem aktivněji pracovat s formou výuky a metodami. Protože je motivace individuální záležitostí, měl by pedagog umět žáky motivovat s přihlédnutím k jejich věku, osobnosti, temperamentu či rodinnému prostředí. Nicméně učitel by měl dokázat motivovat nejen žáky, ale i jejich rodiče. Bez těsné spolupráce škola – rodina je šance na větší úspěch velmi malá. Důelžité je nepřehlédnout, že klíčovým faktorem je motivace osobním příkladem - pedagog by měl být svým žákům vzorem. Součástí semináře jsou metody, techniky a postupy pro práci s motivací žáků.
12. května 2017: ŠKOLA A EMOCE (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá ag. Descartes): Seminář nabízí odpovědi na otázky, např. jaké situace ve škole vyvolávají emoce, jak tlumit negativní emoce a posilovat pozitivní anebo jak vzbudit emoce, které motivují? Rozkrývá vývojové zákonitosti emocí a osvětluje jejich specifika v konkrétním věku i odraz v chování dítěte. Součástí semináře jsou i příklady z praxe, hry a techniky týkající se emocí a věkově diferencované metody práce s emocemi. Přínosem semináře budou poznatky obohacující nejen rovinu pracovní, ale i rovinu osobnostní.
17. května 2017: NÁPADY A TIPY PRO PRÁCI PEDAGOGA SE TŘÍDOU (Kovářov) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog): Seminář sleduje dva cíle. Prvním je komplexní pohled na problematiku práce pedagoga se třídou – klima a atmosféra ve třídě, vztahy mezi žáky, vztah učitel–žák, optimální podmínky pro výuku, apod. (např. jak vést hodinu, jak řešit konflikty, jak žáky motivovat, jak s nimi komunikovat). Účastníci se také dozvědí, proč by pedagog měl mít přehled o své třídě, pozicích jednotlivých žáků v ní a zákonitostech fungování skupiny. Druhým cílem je zprostředkování konkrétních tipů a nápadů (nejen) pro třídnické hodiny – např. jak začlenit nového žáka, jak vybudovat kolektiv, jak motivovat žáky ke spolupráci, apod. Seminář také nabízí náhled na diagnostické a intervenční metody, nicméně věnuje se pouze technikám, které může pedagog využít sám, bez přítomnosti specialisty či nutnosti hlubšího vzdělání.
19. května 2017: Efektivní komunikace s rodiči (chata Lopeník).
24. května 2017: Klima školy (Otrokovice).
25. května 2017:  Proč tresty nefungují aneb jak účinně řešit kázeňské problémyí (Pardubice) - uzavřený seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
26. května 2017: JAK POSÍLIT (ZVÝŠIT) PSYCHICKOU ODOLNOST PEDAGOGA (Havířov) - otevřený seminář (pořádá MAS Havířov): Vzhledem ke stále narůstajícím nárokům je psychická odolnost čím dál více potřebnější. Vlivů, které musí pedagog ve své práci zvládat je velké množství, tlak, kterému je vystaven, je zase stále silnější. Vyšší tolerance ke stresu nám umožní nejen zvládat práci a všechny nástrahy pedagogické praxe s dostatkem energie, ale hlavně bez negativních důsledků. Nehledě na to, že odolnost psychická velmi úzce souvisí i s odolností fyzickou. Seminář odpovídá na mnohé otázky týkající se psychické odolnosti - tedy jak jí zvýšit, posilovat, udržovat či neztratit. Cílem je nabídnout účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační, také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst a poukázat na fakt, že není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog. Navíc pouze psychicky odolný pedagog může pozitivně ovlivňovat psychickou odolnost svých žáků. 
29. května 2017: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE ANEB JAK ZVLÁDAT STRES A ZABRÁNIT VYHOŘENÍ (Jablunkovsko) - otevřený seminář pro všechny pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Jablunkov).
2. června 2017: EMOCE VE ŠKOLE ANEB ZVLÁDÁNÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ V PRÁCI PEDAGOGA (Havířov) - otevřený seminář pro všechny pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): Emočně vypjaté a problematické situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emoce jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto často bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí odpovědi na otázky, např. Jaké situace ve škole vyvolávají emoce, jak tlumit negativní emoce a posilovat pozitivní anebo jak vzbudit emoce, které motivují? Zároveň rozkrývá vývojové zákonitosti emocí a osvětluje jejich specifika v konkrétním věku i odraz v chování dítěte (MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ). Nedílnou součástí semináře jsou příklady konkrétních emočně (více či méně) náročných situací a variant jejich řešení, včetně technik a strategií, které jsou chybné.

JAKÝKOLIV SEMINÁŘ VÁM MOHU "UŠÍT NA MÍRU",
PŘÍMO PRO VÁŠ PEDAGOGICKÝ SBOR.

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ (mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí; pracuji jako školní psycholožka a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě).

Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala (seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ - mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí; pracuji jako školní psycholožka a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě.
Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala:
(seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)Téma - agresivita, šikana: JAK NA ŠIKANU (např. Třemošnice, Kladno, Olomouc, Písek, Ostrava), HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU (např. Brno, Praha, Olomouc); VLIV KYBERŠIKANY A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA VÝVOJ DÍTĚTE; ŠIKANA JINAK (KYBERŠIKANA) (např. Ostrava, Olomouc, Praha).

Téma - problémové chování, nekázeň: ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH ŽÁKŮ I. (např. Brno, Olomouc, Praha); ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH ŽÁKŮ II. (např. Olomouc), ŠKOLNÍ NEKÁZEŇ A JEJÍ ŘEŠENÍ (např. Kralupy nad Vltavou, Ostrava, Mokrá, Hustopeče nad Bečvou, Praha); PROČ TRESTY NEFUNGUJÍ ANEB JAK ÚČINNĚ ŘEŠIT KÁZEŇSKÉ PROBLÉMY nebo SOUVISÍ (NE)KÁZEŇ S POUŽITÍM VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ?  (např. Úvaly, Olomouc, Praha, Plumlov, Vrbno pod Pradědem); PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ A MOŽNOSTI JEHO ZVLÁDÁNÍ; JAK ZVLÁDAT KONFLIKTNÍ SITUACE A PROBLÉMOVÉ ŽÁKY (např. Nový Jičín, Olbramice, Ostrava, Olomouc, Letohrad); ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMOVÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ I. a II. (např. Brno, Olomouc, Praha); JAK ZVLÁDAT KONFLIKTNÍ SITUACE pro MŠ (např. Ostrava).

Téma - vztahy ve třídě (škole), klima třídy (školy), práce se třídou: JAK KLIMA TŘÍDY OVLIVŇUJE CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (Ostrava, Mokrá); PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM V RÁMCI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (např. Praha, Ostrava, Brno).

Téma - komunikace ve škole: KOMUNIKACE S RODIČI (např. Nový Jičín); JAK ÚČINNĚ KOMUNIKOVAT S RODIČI A MOTIVOVAT JE KE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU (např. Břest, Jihlava, Buchlovice, Krnov, Ostrava, Nový Jičín, Olbramice). KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (např. Pardubice, Praha, Nový Jičín, Mokrá, Benešov, Olomouc, Brno), KOMUNIKUJME EFEKTIVNĚ A ASERTIVNĚ pro management MŠ a ZŠ (např. Ostrava); JAK VYUŽÍT SÍLU NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE K OVLIVŇOVÁNÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (např. Brno, Olomouc, Praha); JAK PŘIPRAVIT A VÉST KOMUNIKACI S DÍTĚTEM I RODIČI V PROSTŘEDÍ ŠKOLY (např. Vrbno pod Pradědem).

Téma - stres, vyhoření, prevence: UČITEL - RIZIKOVÁ PROFESE, PREVENCE STRESU, VYHOŘENÍ (např. Jiříkovice, Jindřichov, Babice, Letohrad, Olomouc, Dvůr Králové nad Labem, Brno, Praha, Štěchovice, Nový Jičín); ŠKOLA A EMOCE nebo EMOCE VE ŠKOLE (např. Bruntál, Praha, Brno, Olomouc); ÚSKALÍ ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE (např. Olomouc, Praha).

Téma - prevence a řešení rizikového chování: ZÁVISLOST NENÍ JEN O DROGÁCH A ALKOHOLU (např. Olomouc, Praha, Brno); SEBEPOŠKOZOVÁNÍ A JINÉ RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ - JAK MU ROZUMĚT A CO S NÍM? (např. Ostrava, Praha, Malenovice); KRIZOVÁ INTERVENCE V PROSTŘEDÍ ŠKOLY (Praha, Ostrava); ZÁŠKOLÁCTVÍ NEJSOU JEN NEOMLUVENÉ HODINY nebo SKRYTÉ ZÁŠKOLÁCTVÍ A JAK NA NĚ nebo ZÁŠKOLÁCTVÍ A JEHO SKRYTÉ FORMY (např. Brandýs nad Labem, Olomouc, Brno, Praha, Ostrava, Bruntál, Bystřice pod Hostýnem, Zlín).

Téma - školní neúspěšnost: ŠKOLNÍ (NE)ÚSPĚŠNOST A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ (např. Velká Bíteš, Dubicko, Mělník, Zábřeh, Otrokovice, Olomouc, Brno, Praha, Šumperk).

 

Pro pracovníky městských úřadů nabízím např. stále aktuální téma: JEDNÁNÍ S AGRESÍVNÍM KLIENTEM (další témata dle domluvy) - seminář zrealizuji na Vámi určeném místě).

__________________________________________________________________________________________________________________________________