Přihláška na seminář v Praze 20. března 2018 (ag. Dialog) - Efektivní strategie řešení problémových situací ve škole:

Ve své praxi musí pedagogové řešit mnoho náročných situací a nezřídka jsou na ně sami. Pouze necelá desetina škol má škol.psychologa, který se může intenzívně věnovat práci se žáky a pomáhat pedagogům v jejich nelehké profesi. Proto vznikl tento workshop.

Efektivní strategie řešení problémových situací ve škole (výměna zkušeností mezi pedagogy):

Ve své praxi musí pedagogové řešit mnoho náročných situací a nezřídka jsou na ně sami. Pouze necelá desetina škol má školního psychologa, který se může intenzívně věnovat práci se žáky a pomáhat pedagogům v jejich nelehké profesi. Proto vznikl tento workshop.

Jak konkrétně bude probíhat? Účastníci si připraví problémovou situaci, kterou budou chtít pomoci vyřešit a zašlou jí lektorce emailem nejpozději dva týdny před zahájením, aby mohla být začleněna do programu workshopu. A pak jsou dvě možnosti: buď může být případ prezentován anonymně (prostřednictvím lektorky) anebo se účastník k dané kazuistice přihlásí a bude ji aktivně doplňovat. Všichni společně pak budeme hledat příčiny a spouštěče nastíněných situací, přičemž velký prostor bude věnován vzájemné výměně funkčních i nefunkčních strategií. Na závěr každého případu vždy shrnu konkrétní kroky, které by neměly být opomenuty a také postupy, kterým by se naopak měl pedagog vyhnout.

A jaké jsou cíle workshopu? Jednak možnost konzultovat nefunkční řešení problémových situací s lektorkou – psycholožkou (osm let pracovala jako školní psycholožka se žáky, s třídními kolektivy, pedagogy i zákonnými zástupci), dále poskytnout zázemí pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky a také společné hledání řešení nastíněných problémových situací (včetně příkladů a kazuistik z praxe lektorky). Zkrátka mým cílem je, aby účastníci odcházeli s konkrétní nabídkou efektivních řešení daného problému. 

CENA: 1190 Kč (pro předchozí účastníky mých seminářů 1140 Kč).

CO VŠE JE V CENĚ WORKSHOPU ZAHRNUTO?
- rozsah 8 vyučovacích hodin (lze hradit ze "šablon")
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- neškolní prostředí (konferenční prostory hotelu)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické know how

Zajímá Vás, kde se budou konat moje semináře pro pedagogy v Praze? Rozhodujete se i podle prostředí? Máte školy dost přes den, nechce se Vám v ní trávit ještě další čas - svým profesním a osobnostním rozvojem?

Pokud ano, tak Vás potěším - semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v neškolním prostředí - v konferenčních prostorách hotelu v Praze 3 nedaleko AN a metra Florenc... 
(Tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).

 

________________________________________________________________________________________________________

Přihláška na seminář 24.4.2018 v Olomouci (ag. Dialog).

Vyberte si své téma - hlasování probíhá prostřednictvím ankety ZDE, na mém Facebooku anebo mi můžete poslat email...