Přihláška na seminář POSILOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI v souvislosti se vzrůstajícími nároky ped. profese - Brno 23.11.2017 (ag. Dialog).

Vzhledem k tomu, že ve školství stále vzrůstá počet náročných situací, rostou tím i nároky na psychickou odolnost pedagogů. Seminář ukazuje, jak lépe odolávat zátěži, zvládat pedagogickou práci se zájmem, dostatkem energie a bez negativních důsledků.

POSILOVÁNÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI v souvislosti se vzrůstajícími nároky pedagogické profese - Brno 23.11.2017:

Anotace: Vzhledem k tomu, že stále narůstá počet situací, které musí pedagogové zvládnout a se kterými si musí co nejrychleji poradit, vzrůstají tím i nároky na jejich psychickou odolnost. Seminář má za cíl vést účastníky k zamyšlení se nad svými možnostmi, rezervami a limity tak, aby je dokázali využít v praxi – čelit problematickým situacím, odolávat zátěži a tlaku okolí, zkrátka zvládat pedagogickou práci se zájmem, dostatkem energie a bez negativních důsledků. Protože platí: není-li člověk odolný jako jedinec, nemůže být odolný jako pedagog, tedy být pro své žáky vzorem a pozitivně ovlivňovat jejich psychickou odolnost.

CO VŠECHNO V CENĚ SEMINÁŘE NABÍZÍM?
- rozsah 8 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- malé občerstvení
- neškolní prostředí
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické know how

O VŠECHNO V CENĚ SEMINÁŘE NABÍZÍM? Základní cena semináře je 990 Kč, cena pro účastníky jakéhokoliv mého předchozího semináře - 940 Kč.
- rozsah 6 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- neškolní prostředí (konferenční prostory hotelu)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické kno

Více zde:
http://www.psycholog-svobodova.cz/prihlaseni-na-seminar-ag-dialog/

________________________________________________________________________________________________________

CO VŠECHNO V CENĚ SEMINÁŘE NABÍZÍM? Základní cena semináře je 990 Kč, cena pro účastníky jakéhokoliv mého předchozího semináře - 940 Kč.
- rozsah 6 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- neškolní prostředí (konferenční prostory hotelu)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické know how

Více zde:
http://www.psycholog-svobodova.cz/prihlaseni-na-seminar-ag-dialog/
O VŠECHNO V CENĚ SEMINÁŘE NABÍZÍM? Základní cena semináře je 990 Kč, cena pro účastníky jakéhokoliv mého předchozího semináře - 940 Kč.
- rozsah 6 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- neškolní prostředí (konferenční prostory hotelu)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické kno

Více zde:
http://www.psycholog-svobodova.cz/prihlaseni-na-seminar-ag-dialog/
CO VŠECHNO V CENĚ SEMINÁŘE NABÍZÍM? Základní cena semináře je 990 Kč, cena pro účastníky jakéhokoliv mého předchozího semináře - 940 Kč.
- rozsah 6 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- neškolní prostředí (konferenční prostory hotelu)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické know 

Více zde:
http://www.psycholog-svobodova.cz/prihlaseni-na-seminar-ag-dialog/
CO VŠECHNO V CENĚ SEMINÁŘE NABÍZÍM? Základní cena semináře je 990 Kč, cena pro účastníky jakéhokoliv mého předchozího semináře - 940 Kč.
- rozsah 6 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- neškolní prostředí (konferenční prostory hotelu)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické know 

Více zde:
http://www.psycholog-svobodova.cz/prihlaseni-na-seminar-ag-dialog/
CO VŠECHNO V CENĚ SEMINÁŘE NABÍZÍM? Základní cena semináře je 990 Kč, cena pro účastníky jakéhokoliv mého předchozího semináře - 940 Kč.
- rozsah 6 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- neškolní prostředí (konferenční prostory hotelu)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické know how

Více zde:
http://www.psycholog-svobodova.cz/prihlaseni-na-seminar-ag-dialog/

Přihláška na seminář EFEKTIVNÍ HODNOCENÍ = základní dovednost pedagoga pro pozitivní motivování žáků - Praha 11.12.2017 (ag. Dialog).

Seminář odpovídá na mnohé otázky – kdy, kde a jak hodnotit, jakým způsobem, na co si dát pozor a čeho se úplně vyvarovat. Součástí semináře jsou praktické ukázky, techniky, metody a mnoho tipů pro práci se žáky.

Efektivní hodnocení = základní dovednost pedagoga pro pozitivní motivování žáků (rozsah 8 hodin).

Více zde: http://www.psycholog-svobodova.cz/seminare-nabidka-temat/

Efektivní hodnocení = základní dovednost pedagoga pro pozitivní motivování žáků - Praha 11. prosince 2017 (9:00-15:30)

Anotace: Hodnocení žáků je nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý proces, který obsahuje mnoho různých aspektů, je velmi důležité, aby pedagog dokázal využít celé spektrum hodnotících metod, forem, technik a prostředků. Pokud totiž chceme motivovat žáka k učení, je třeba volit hodnocení, které je pro něho motivující. V opačném případě se může objevit ztráta zájmu o učení, školu či vzdělávání obecně, zhoršit se chování žáka (např. narušování výuky, vzdorovité chování, odmítání spolupráce, nerespektování autorit) nebo docházet k různým formám vyhýbání se škole. Seminář odpovídá na mnohé otázky – kdy, kde a jak hodnotit, jakým způsobem, na co si dát pozor a čeho se úplně vyvarovat. Součástí semináře jsou praktické ukázky, techniky, metody a mnoho tipů pro práci se žáky.

CO VŠECHNO V CENĚ SEMINÁŘE NABÍZÍM?
- rozsah 8 vyučovacích hodin
- pracovní listy pro účastníky
- možnost konzultace problému
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- neškolní prostředí (konferenční prostory hotelu)
- a v neposlední řadě mé dlouholeté zkušenosti a specifické know how

 

Zajímá Vás, kde se budou konat moje semináře pro pedagogy v Praze? Rozhodujete se i podle prostředí? Máte školy dost přes den, nechce se Vám v ní trávit ještě další čas - svým profesním a osobnostním rozvojem?

Pokud ano, tak Vás potěším - semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v neškolním prostředí - v konferenčních prostorách hotelu... 
(Tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).


 

Anketa - jaké vybereme semináře pro druhé pololetí školního roku 2017/18?

Ve 2. pololetí mám v plánu zrealizovat 2-4 otevřené "dialogové" semináře (dle své volné kapacity). Ale abych Vám je co nejvíce ušila na míru, potřebovala bych více informací. Děkuji, že vyplníte malý anonymní dotazník a podílíte se na plánování se mnou.