NOVINKY k 8. září 2019

  • Srdečně Vás vítám na mých webových stránkách a děkuji Vám za přízeň i v dalším školním roce. 
    S novým školním rokem přichází i nová nabídka mých seminářů. Opět se budu věnovat hlavně "sborovnám", ale ani v tomto pololetí nepřijdete o možnost zúčastnit se mého otevřeného semináře
    v Praze a v Brně. V Olomouci se, z technických důvodů, uvidíme až v následujícím pololetí...
  • A na jaký seminář se můžete přihlásit? Připravila jsem pro Vás úplně nové téma - EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT. Možná si říkáte, k čemu seminář o kladení otázek, jsem učitel, vím, jak na to. Ano, umění správně pokládat otázky je jednou z klíčových dovedností každého pedagoga, ale důležité je si uvědomit, že otázky neslouží pouze k získávání informací a ověřování znalostí (jak se ve škole nabízí), nýbrž že správně položená otázka je základním kamenem pozitivní motivace. Dobře položené otázky probouzejí v dotazované osobě zvědavost, udržují její pozornost a mohou jí otevřít nové možnosti a zdroje. A naopak - nesprávně kladené otázky mohou žáka či studenta demotivovat, vést ke ztrátě důvěry či umocnit nechuť spolupracovat. Součástí semináře je mnoho ilustrativních příkladů a kazuistik. 
  • Přihlášky jsou k dispozici v rubrice "Přihlášení na semináře". Potkat se můžeme v pondělí 14. října v Brně, v Praze máte na výběr ze dvou termínů, buď můžete seminář absolvovat pondělí 21. října anebo v úterý 22. října. Volba je na Vás, volná místa zatím jsou.
  • Pokud hledáta inspiraci pro realizaci semináře ve Vaší škole (pro pedagogický sbor nebo jeho část), můžete ji čerpat v tématech, které jsem již lektorovala aneb u škol, kam se teprve chystám (viz. rubrika "Moje aktuální semináře"). Již třetím rokem jsem zahajovala "seminářovou sezónu" v ZŠ Litvínov Hamr, tentokrát jsme se věnovali prevenci stresu a vyhoření (EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ), stejné téma si objednali i ve Šternberku, kam jsem zamířila dokonce již popáté. Pro jednu ostravskou ZŠ, se kterou spolupracuji již třetím rokem jsem měla připraveno téma týkající se nekázně a problémového chování (EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE), ve dvou školách, kam jsem shodou okolností jela podruhé (Kovářov a Mšené-lázně), jsme se společně zaměřili na klíčový význam školního klimatu (KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ). Mozaiku úvodních dvou týdnů doplňuje ZŠ v Králově Dvoře, kde pedagogové získávali jistotu potřebnou k úspěšné proti manipulaci (KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Krásné léto všem! 

Ať už své volné dny budete trávit kdekoliv a jakkoliv, hlavně načerpejte dostatek energie 
a pusťte práci z hlavy 

Již nyní se můžete těšit na mé nové otevřené semináře, které budu realizovat v 1. pololetí školního roku 2019/20. Mám pro Vás celkem 4 termíny: v Brně 14. října 2019, v Praze 21. října a také 22. října 2019 a v Olomouci. Termín bude pravděpodobně 14. listopadu 2019, ale zde ještě čekám na potvrzení od pronajímatele prostor... Témata seminářů zatím nejsou stanovena záměrně - do 30. června se můžete aktivně podílet na jejich volbě.NOVINKY k 18. březnu
 
Krásné jmeniny všem Eduardům a Edvardům.
V uplynulých týdnech jsem mohla navštívit mnoho krásných koutů naší země. Díky mé filozofii (realizovat semináře po celé ČR a žádné místo neodmítnout) jsem mohla zavítat do krásného historického města Kadaně (seminář o inkluzi a klimatu třídy) nebo do tzv. "malé Paříže" - do Teplic, kde jsem měla dva semináře k prevenci stresu a syndromu vyhoření. Nevynechala jsem ani velká města - Prahu (seminář o školní neúspěšnosti), Brno (seminář o manipulaci), Olomouc (seminář o kyberšikaně), 2x Ostravu (seminář o inkluzi a klimatu školy a také o lhaní) či Pardubice (seminář o inkluzi a klimatu školy). "Sborovnám" jsem se věnovala také v Říčanech (seminář o agresivitě) nebo v Dubicku (seminář na téma jak posílit psychickou odolnost).
V nejbližších dnech mě čeká realizace mých vlastních otevřených seminářů, které realizuje max. 2-4 za pololetí. Nejprve v Praze 21. a 22. března, oba na velmi populární téma - "Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků" a následně 26. března v Brně  "Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků a rodičů". Pak se přesunu do Vlašimi ("Efektivní řešení náročných situací ve škole") a do Babic ("Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků"). Další týden budu začínat v Ostravě (klima školy), pokračovat budu do Otrokovic, kde mám pro změnu seminář pro rodiče a skončím v Pardubicích ("Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků"). Následně si udělám opět delší "výlet" - nejprve do Mostu ("Práce se žáky s výchovnými problémy - vliv trestů a pochval") a pak do Ústí nad Labem ("Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků a rodičů"). Do Velikonoc ještě vyrazím na druhý konec naší vlasti - do Uherského Brodu a do Kyjova ("Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků a rodičů").
AKTUÁLNĚ - na poslední chvíli ;-).: nabízím poslední volná místa na můj otevřený seminář v Praze - v pátek 22. března mám ještě 4 volná místa (seminář na téma manipulace). Seminář 21. března v Praze a 26. března v Brně jsou již OBSAZENÉ. 
Již nyní se můžete těšit na mé nové otevřené semináře, které budu realizovat v 1. pololetí školního roku 2019/20. Mám pro Vás celkem 4 termíny: v Brně 14. října 2019, v Praze 21. října a také 22. října 2019 a v Olomouci. Termín bude pravděpodobně 14. listopadu 2019, ale zde ještě čekám na potvrzení od pronajímatele prostor... Témata seminářů zatím nejsou stanovena záměrně - do 30. června se můžete aktivně podílet na jejich volbě.

________________________________________________________________________________________________

 

Starší NOVINKY byly přesunuty do Archivu.

________________________________________________________________________________________________

 

Pokud Vás zajímá nějaké téma a nenašli jste ho to, napište mi,
stále je co zlepšovat...

 

Seminářová sezóna teprve začala,
ale v mém programu I. pololetí školního roku 2019/2020 je již téměř plno. 

Pokud máte zájem o seminář pro sborovnunenechávejte to na poslední chvíli...