Přihláška na seminář 22. března 2019 v Praze (ag. Dialog): KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ.

Na semináři jsou již pouze 4 volná místa.

Přihláška na seminář 21. března 2019 v Praze (ag. Dialog): KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ.

Seminář je již obsazen! Volná místa jsou ještě na semináři 22. března.

Anotace:

S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Každý den musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.

 

CO VŠE JE V CENĚ (1350 Kč) SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- rozsah 8 vyučovacích hodin¨
- neškolní prostředí (konferenční místnost hotelu v Praze 3, nedaleko AN a metra Florenc)
- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace vlastního problému z praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Přihláška na seminář 26. března 2019 v Brně (ag. Dialog): AGRESIVITA VE ŠKOLE - JAK ZVLÁDAT AGRESI U RODIČŮ A ŽÁKŮ.

Na semináři je poslední volné místo.

Anotace:

Na učitele jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti výchovného působení, především při zvládání problémového a agresívního chování, které má stoupající tendenci. Nárůst agresivity ve společnosti, její pozitivní prezentace v médiích, nestabilní situace v rodinách, špatné vzory, to je jen část možných příčin. Pedagog se musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně. Proto by měl být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, apod., protože jde o klíčové dovednosti pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
Pedagog se musí s nejrůznějšími podobami agrese potýkat i několikrát denně, proto by měl být vybaven hlubšími informacemi o tom, jaký je rozdíl mezi agresí a agresivitou, kdy a proč agrese vzniká a také, jak se naučit spouštěče správně identifikovat, apod., protože jde o klíčové dovednosti pro účinné řešení (resp. eliminaci) agrese. Bez rozpoznání pravé příčiny je možné agresi pouze potlačit a nikoliv řešit. Seminář si proto klade za cíl naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole. Účastníci se také dozvědí, kdy je agrese způsobena poruchou a kdy se naopak jedná o naučené či účelové chování. Díky čemuž budou schopni nabídnout žákům alternativy zvládání agrese. Je však nutné rozlišit, kdy je řešení ještě v rukách pedagoga a kdy by měl řešení problému přenechat specialistům.
A vzhledem k tomu, že agresívní nejsou pouze žaci, ale i rodiče a zákonní zástupci, je velká část semináře věnována právě této oblasti.

 

CO VŠE JE V CENĚ (1350 Kč) SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- rozsah 8 vyučovacích hodin
- neškolní prostředí (konferenční místnost hotelu nedaleko Hlavního nádraží)
- materiály a pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace vlastního problému z praxe

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

______________________________________________________________________________________________________

Zajímá Vás, kde se budou konat moje otevřené semináře pro pedagogy? Rozhodujete se i podle prostředí? Máte školy dost přes den, nechce se Vám v ní trávit ještě další čas - svým profesním a osobnostním rozvojem?

Pokud ano, tak Vás potěším - semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v neškolním prostředí - v konferenčních prostorách hotelů, popř. penzionů (tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).
 
PRAHA: hotel v Praze 3 nedaleko AN a metra Florenc... 

 

BRNO: hotel Omega nedaleko Hlavního nádraží

 

OLOMOUC: penzion Fojtství na Svatém Kopečku.

________________________________________________________________________________________________________

GDPR: Přihlášením na seminář souhlasíte s použitím osobních údajů za účelem vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce a faktury (jméno účastníky, adresa a IČO školy). Osobní údaje budou uloženy v souladu s právním předpisem ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.