Přihláška na seminář 23.10.2018 v Praze (ag. Dialog): LHANÍ VE ŠKOLE - JAK HO ROZPOZNAT, ŘEŠIT A REDUKOVAT.

Seminář dne 24.10.2018 bude v nejbližších dnech naplněn. Pro velký zájem tedy otevírám stejné téma i o den dříve.

Přihláška na seminář 24.10.2018 v Praze (ag. Dialog): LHANÍ VE ŠKOLE - JAK HO ROZPOZNAT, ŘEŠIT A REDUKOVAT.

K čemu může být pedagogovi seminář o LHANÍ? Váháte, zda se přihlásit? Podrobnější informace naleznete níže...

Konání semináře: 24. října 2018 v Praze

Anotace: LHANÍ - JAK HO ROZPOZNAT A ŘEŠIT

Lži, nepravdy či polopravdy jsou všude kolem nás, ve školním prostředí tomu není jinak. Pedagog se musí s jejich nejrůznějšími podobami potýkat i několikrát denně. Jedním s cílů semináře je podívat se na lhaní komplexním pohledem – jednak pedagogy seznámit s různými příčinami a motivy, proč se (nejen) děti a dospívající uchylují ke lhaní. Ale také naučit účastníky rozlišovat, o jakou podobu lhaní se jedná, protože jde o klíčovou dovednost pro eliminaci či redukci dalšího lhaní. Bez rozpoznání pravé příčiny je možné lhaní pouze potlačit či „donutit“ dotyčného lépe lhát. 

Lež však může mít hlubší příčiny, než je např. prostý zisk. Může za ní být schováno mnoho věcí a často velmi závažných – např. domácí násilí, týrání, zneužívání, šikana, popř. symptom nějaké duševní poruchy. Klíčovou součástí semináře jsou i otázky, zda za lhaní trestat či nikoliv, jaký volit postup při jeho vyšetřování a především – jak lhaní rozpoznat. Člověk nelže jenom tak, lží něco zakrývá. Je třeba přijít na to, co konkrétně má skrýt. Proto je dalším cílem semináře ukázat účastníkům, jaké alternativy mohou žákům nabídnout, čím je motivovat, aby se nebáli říkat pravdu a jak se dá „zisku“ dosáhnout i jinak než lží. 

Ale vzhledem k tomu, že nelžou pouze žáci, ale i jejich rodiče, zákonní zástupci (anebo naši kolegové) – seminář se bude věnovat i této citlivé oblasti. Např. jak jednat s rodičem, který lže, jak jeho lhaní odhalit a především, jak ho motivovat, aby s námi spolupracoval a příště již nelhal.

A protože někdy lžeme všichni, mohou být zajímavou části semináře i tipy, na co si dát pozor, aby nebyla odhalena lež naše...

CO VŠE JE V CENĚ (1350 Kč) SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- rozsah 8 vyučovacích hodin¨
- neškolní prostředí (konferenční místnost hotelu)
- pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Přihláška na workshop 13.11.2018 v Olomouci (ag. Dialog): Efektivní strategie řešení problémových situací ve škole – výměna zkušeností mezi pedagogy.

Váháte, zda se přihlásit? Podrobnější informace naleznete níže...

Konání workshopu: 13. listopadu 2018 v Olomouci

Anotace: EFEKTIVNÍ STRATEGIE ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE - VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ MEZI PEDAGOGY

Ve své praxi musí pedagogové řešit mnoho náročných situací a nezřídka jsou na ně sami. Pouze necelá desetina škol má školního psychologa, který se může intenzívně věnovat práci se žáky a pomáhat pedagogům v jejich nelehké profesi. Ale co ostatní? Problémové situace pak musí řešit výchovní poradci, metodici prevence či speciální pedagogové, nicméně vzhledem ke svému učebnímu úvazku nemají na řešení dostatek prostoru, ani času. Tento workshop má několik cílů: jednak možnost konzultovat nefunkční řešení problémových situací s lektorkou – psycholožkou (osm let pracovala jako školní psycholožka se žáky, s třídními kolektivy, pedagogy i zákonnými zástupci) a také poskytnout zázemí pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky (podělit se o funkční či nefunkční strategie a postupy). Hlavním cílem je pak společné hledání řešení nastíněných problémových situací. Workshop tedy nabízí možnost objevit již „objevené“ a ušetřit tak svůj drahocenný čas, síly i energii, kterých pedagogové ve své náročné práci nemají nazbyt.

Efektivní strategie řešení problémových situací ve škole – výměna zkušeností mezi pedagogy (rozsah 8 hodin): Ve své praxi musí pedagogové řešit mnoho náročných situací a nezřídka jsou na ně sami. Pouze necelá desetina škol má školního psychologa, který se může intenzívně věnovat práci se žáky a pomáhat pedagogům v jejich nelehké profesi. Ale co ostatní? Problémové situace pak musí řešit výchovní poradci, metodici prevence či speciální pedagogové, nicméně vzhledem ke svému učebnímu úvazku nemají na řešení dostatek prostoru, ani času. Tento workshop má několik cílů: jednak možnost konzultovat nefunkční řešení problémových situací s lektorkou – psycholožkou (osm let pracovala jako školní psycholožka se žáky, s třídními kolektivy, pedagogy i zákonnými zástupci) a také poskytnout zázemí pro vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky (podělit se o funkční či nefunkční strategie a postupy). Hlavním cílem je pak společné hledání řešení nastíněných problémových situací. Workshop tedy nabízí možnost objevit již „objevené“ a ušetřit tak svůj drahocenný čas, síly i energii, kterých pedagogové ve své náročné práci nemají nazbyt.
 
Více zde: https://www.psycholog-svobodova.cz/seminare-nabidka-temat/

CO VŠE JE V CENĚ (1 350 Kč) SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- rozsah 8 vyučovacích hodin¨
- neškolní prostředí (konferenční místnost hotelu)
- pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

________________________________________________________________________________________________________

Přihláška na seminář 29.11.2018 v Brně (ag. Dialog): Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků.

Víte, jak se bránit manipulátorům? Jak manipulaci rozpoznat? Podrobnější informace naleznete níže:

CO VŠE JE V CENĚ (1 350 Kč) SEMINÁŘE ZAHRNUTO?

- rozsah 8 vyučovacích hodin¨
- neškolní prostředí (konferenční místnost hotelu)
- pracovní listy pro účastníky

- možnost konzultace problému

- podílení se na programu semináře: zasláním dotazu lektorce před jeho konáním
- osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce
- občerstvení (chlebíčky, něco sladkého, káva, čaj, voda)
- a v neposlední řadě dlouholeté zkušenosti lektorky a specifické know how

Konání semináře: 29. listopadu 2018 v Brně

Anotace: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ

S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci nejen bránit (tedy jak se nenechat zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale i aktivně a konstruktivně jí používat. Manipulace sama o sobě totiž není jen negativní. Manipulace pozitivní je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře jsou příklady z praxe a kazuistiky.

 

________________________________________________________________________________________________________

Zajímá Vás, kde se budou konat moje otevřené semináře pro pedagogy? Rozhodujete se i podle prostředí? Máte školy dost přes den, nechce se Vám v ní trávit ještě další čas - svým profesním a osobnostním rozvojem?

Pokud ano, tak Vás potěším - semináře pod hlavičkou mé vzdělávací agentury Dialog realizuji v neškolním prostředí - v konferenčních prostorách hotelů, popř. penzionů (tato informace se týká pouze seminářů, které realizuji sama, nikoliv těch, kde přednáším pro jiné agentury).
 
PRAHA: hotel v Praze 3 nedaleko AN a metra Florenc... 

 

BRNO: hotel Omega 

 

OLOMOUC: penzion Fojtství 

________________________________________________________________________________________________________

GDPR: Přihlášením na seminář souhlasíte s použitím osobních údajů za účelem vystavení osvědčení o absolvování vzdělávací akce a faktury (jméno účastníky, adresa a IČO školy). Osobní údaje budou uloženy v souladu s právním předpisem ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.