SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)
26. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Litvínov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
28. srpna 2019: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
29. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Šternberk) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
2. září 2019:  KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Kovářov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
4. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Králův Dvůr) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
5. září 2019: KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
10. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Rakovník) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Rakovník). 
12. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (Karlovy Vary) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK Karlovy Vary). 
13. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Karlovy Vary) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK Karlovy Vary). 
23. září 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (SŠ Praha) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
24. září 2019: PRÁCE SE ŽÁKY S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY - VLIV TRESTŮ A POCHVAL (ZŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
30. září 2019:  téma v jednání (SPŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
2. října 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
3. října 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
7. října 2019:  LHANÍ A MANIPULACE (Malenovice) - příspěvek na Krajské konferenci primární prevence (pořádá MSK). 
8. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rudná) - seminář pro rodiče žáků (pořádá moje ag. Dialog). 
14. října 2019:  vyberte si své téma (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).
16.-17. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Nový Jičín) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
21. října 2019:  vyberte si své téma (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).
22. října 2019:  vyberte si své téma (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).
25. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
29. října 2019:  téma v jednání (ZUŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
30. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
31. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
4. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Duchcov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
5. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
18. listopadu 2019:  Komunikace s rodiči (SŠ Ústí nad Orlicí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
21. listopadu 2019: téma v jednání (SŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
22. listopadu 2019: téma v jednání (MAP Ostrava) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Ostrava). 
25. listopadu 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ  (České Budějovice) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s KÚ v Českých Budějovicích). 
3. prosince 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
podzim 2019: seminář v jednání (SŠ Valašské Klobouky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)
 • 10. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Rakovník) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Rakovník). 
 • 24. září 2019: PRÁCE SE ŽÁKY S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY - VLIV TRESTŮ A POCHVAL (ZŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 26. září 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (ZŠ a SŠ Praha) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 30. září 2019:  téma v jednání (SPŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
 • 2. října 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 3. října 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
 • 7. října 2019:  LHANÍ A MANIPULACE (Malenovice) - příspěvek na Krajské konferenci primární prevence (pořádá MSK). 
 • 8. října 2019:  Škola a emoce (Praha) - otevřený seminář pro pedagogy (lektoruji pro ag. Descartes). 
 • 8. října 2019:  Beseda pro rodiče žáků 1. ročníku (ZŠ Rudná)
 • 11. října 2019:  Škola a emoce (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogy (lektoruji pro ag. Descartes). 
 • 14. října 2019:  EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): Položit otázku umí každý, ale zeptat se tak, abychom se dozvěděli přesně to, co chceme vědět a cítili se u toho dobře nejen my, ale i dotazovaný? To už může být těžší…  Umění správně pokládat otázky by mělo být jednou z klíčových dovedností každého pedagoga. Důležité je si uvědomit, že otázky neslouží pouze k získávání informací a ověřování znalostí (jak se ve škole nabízí), nýbrž že správně položená otázka je základním kamenem pozitivní motivace a naopak – jak mohou nesprávně kladené otázky vést k demotivaci, ztrátě důvěry či nechuti spolupracovat. Účastníci se dozvědí, na co se při sestavování otázek zaměřit, proč je důležité dobře promyslet cíl otázky a jakou roli hraje situační kontext či osobnost zúčastněných. Díky mnoha uvedeným příkladům si také pedagogové budou moci uvědomit, jak lze otázkami podporovat kreativitu dítěte, rozvoj slovní zásoby či zájem o vzdělávání. A vzhledem k tomu, že motivací každého pedagoga by mělo být navázání osobnějšího vztahu s dítětem, lze správně kladené otázky využít k posílení pozitivního vztahu žák – učitel, tím tedy např. i odhalení problémů dítěte, se kterými by se samo nesvěřilo. Navíc tento přístup může velmi pozitivně ovlivnit i postoj ke škole a vzdělávání jako takovému. - NA SEMINÁŘI JSOU JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA.
 • 17.-18. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Nový Jičín) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
 • 21. října 2019:  EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): Položit otázku umí každý, ale zeptat se tak, abychom se dozvěděli přesně to, co chceme vědět a cítili se u toho dobře nejen my, ale i dotazovaný? To už může být těžší…  Umění správně pokládat otázky by mělo být jednou z klíčových dovedností každého pedagoga. Důležité je si uvědomit, že otázky neslouží pouze k získávání informací a ověřování znalostí (jak se ve škole nabízí), nýbrž že správně položená otázka je základním kamenem pozitivní motivace a naopak – jak mohou nesprávně kladené otázky vést k demotivaci, ztrátě důvěry či nechuti spolupracovat. Účastníci se dozvědí, na co se při sestavování otázek zaměřit, proč je důležité dobře promyslet cíl otázky a jakou roli hraje situační kontext či osobnost zúčastněných. Díky mnoha uvedeným příkladům si také pedagogové budou moci uvědomit, jak lze otázkami podporovat kreativitu dítěte, rozvoj slovní zásoby či zájem o vzdělávání. A vzhledem k tomu, že motivací každého pedagoga by mělo být navázání osobnějšího vztahu s dítětem, lze správně kladené otázky využít k posílení pozitivního vztahu žák – učitel, tím tedy např. i odhalení problémů dítěte, se kterými by se samo nesvěřilo. Navíc tento přístup může velmi pozitivně ovlivnit i postoj ke škole a vzdělávání jako takovému.  - NA SEMINÁŘI JSOU JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA.
 • 22. října 2019:  EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): Položit otázku umí každý, ale zeptat se tak, abychom se dozvěděli přesně to, co chceme vědět a cítili se u toho dobře nejen my, ale i dotazovaný? To už může být těžší…  Umění správně pokládat otázky by mělo být jednou z klíčových dovedností každého pedagoga. Důležité je si uvědomit, že otázky neslouží pouze k získávání informací a ověřování znalostí (jak se ve škole nabízí), nýbrž že správně položená otázka je základním kamenem pozitivní motivace a naopak – jak mohou nesprávně kladené otázky vést k demotivaci, ztrátě důvěry či nechuti spolupracovat. Účastníci se dozvědí, na co se při sestavování otázek zaměřit, proč je důležité dobře promyslet cíl otázky a jakou roli hraje situační kontext či osobnost zúčastněných. Díky mnoha uvedeným příkladům si také pedagogové budou moci uvědomit, jak lze otázkami podporovat kreativitu dítěte, rozvoj slovní zásoby či zájem o vzdělávání. A vzhledem k tomu, že motivací každého pedagoga by mělo být navázání osobnějšího vztahu s dítětem, lze správně kladené otázky využít k posílení pozitivního vztahu žák – učitel, tím tedy např. i odhalení problémů dítěte, se kterými by se samo nesvěřilo. Navíc tento přístup může velmi pozitivně ovlivnit i postoj ke škole a vzdělávání jako takovému.  - NA SEMINÁŘI JSOU JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA.
 • 25. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 29. října 2019:  téma v jednání (ZUŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 30. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 31. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 4. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Duchcov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 5. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 8. listopadu 2019:  Škola a emoce (Brno) - otevřený seminář pro pedagogy (lektoruji pro ag. Descartes). 
 • 14. a 15. listopadu 2019:  Zvládání žáků s výchovnými problémy I. a  II. (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogy (lektoruji pro ag. Descartes). 
 • 18. listopadu 2019:  Komunikace s rodiči (SŠ Ústí nad Orlicí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 21. listopadu 2019: téma v jednání (SŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 22. listopadu 2019: téma v jednání (Ostrava) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Ostrava).
 • 25. listopadu 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (České Budějovice) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s KÚ v Českých Budějovicích). 
 • 3. prosince 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 4. a 5. prosince 2019:  Zvládání žáků s výchovnými problémy I. a II. (Brno) - otevřený seminář pro pedagogy (lektoruji pro ag. Descartes).
 • 11. a 12. prosince 2019:  Zvládání žáků s výchovnými problémy I. a II. (Praha) - otevřený seminář pro pedagogy (lektoruji pro ag. Descartes). 
 • podzim 2019: seminář v jednání (SŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

 

ODLEKTOROVANÉ SEMINÁŘE ve školním roce 2019/20
 

26. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Litvínov) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

28. srpna 2019: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

29. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Šternberk) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

2. září 2019:  KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Kovářov) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

4. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Králův Dvůr) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

5. září 2019: KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

 

JAKÝKOLIV SEMINÁŘ VÁM MOHU "UŠÍT NA MÍRU",
PŘÍMO PRO VÁŠ PEDAGOGICKÝ SBOR.

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ (mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí, publikuji a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě).

Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala (seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ - mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí; pracuji jako školní psycholožka a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě.
Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala:
(seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)Téma - agresivita, šikana: JAK NA ŠIKANU (např. Třemošnice, Kladno, Olomouc, Písek, Ostrava), HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU (např. Brno, Praha, Olomouc); VLIV KYBERŠIKANY A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA VÝVOJ DÍTĚTE; ŠIKANA JINAK (KYBERŠIKANA) (např. Ostrava, Olomouc, Praha).

 

Pro pracovníky městských úřadů nabízím např. stále aktuální téma: JEDNÁNÍ S AGRESÍVNÍM KLIENTEM (další témata dle domluvy) - seminář zrealizuji na Vámi určeném místě).

__________________________________________________________________________________________________________________________________