SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)
26. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Litvínov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
28. srpna 2019: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
29. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Šternberk) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
2. září 2019:  KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Kovářov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
4. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Králův Dvůr) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
5. září 2019: KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
10. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Rakovník) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Rakovník). 
12. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (Karlovy Vary) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK Karlovy Vary). 
13. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Karlovy Vary) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK Karlovy Vary). 
23. září 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (SŠ Praha) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
24. září 2019: PRÁCE SE ŽÁKY S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY - VLIV TRESTŮ A POCHVAL (ZŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
30. září 2019:  téma v jednání (SPŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
2. října 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
3. října 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
7. října 2019:  LHANÍ A MANIPULACE (Malenovice) - příspěvek na Krajské konferenci primární prevence (pořádá MSK). 
8. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rudná) - seminář pro rodiče žáků (pořádá moje ag. Dialog). 
14. října 2019:  vyberte si své téma (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).
16.-17. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Nový Jičín) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  
21. října 2019:  vyberte si své téma (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).
22. října 2019:  vyberte si své téma (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog).
25. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
29. října 2019:  téma v jednání (ZUŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
30. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
31. října 2019:  téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
4. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Duchcov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
5. listopadu 2019:  téma v jednání (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
18. listopadu 2019:  Komunikace s rodiči (SŠ Ústí nad Orlicí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
21. listopadu 2019: téma v jednání (SŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
22. listopadu 2019: téma v jednání (MAP Ostrava) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Ostrava). 
25. listopadu 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ  (České Budějovice) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s KÚ v Českých Budějovicích). 
3. prosince 2019:  téma v jednání (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
podzim 2019: seminář v jednání (SŠ Valašské Klobouky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
SEMINÁŘE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20
(program je průběžně aktualizován a doplňován...)
 • 17. února 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (SŠ Jihlava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 19. února 2020: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (SŠ Pelhřimov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 20. února 2020: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (SŠ Pelhřimov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 26. února 2020: Šikana - prevence a řešení (FN Brno) - seminář pro zdravotní sestry(pořádá moje ag. Dialog). 
 • 9. března 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (ZŠ Roztoky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 10. března 2020: Jak efektivně komunikovat s rodiči a motivovat je ke spolupráci se školou (ZŠ Roztoky) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 17. března 2020:  Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): S manipulací se setkáváme v každodenním životě, ani školní prostředí není výjimkou. Téměř denně musí pedagogové odolávat nátlaku ze strany rodičů, žáků či svých kolegů. Ale ne každý je schopen manipulátorům čelit. Seminář nabízí nejen komplexní pohled na problematiku manipulace, manipulátory a jejich oběti, ale především postupy, jak se manipulaci bránit (nenechat se zatlačit do defenzívní pozice a účinně na ní reagovat), ale také jak ji aktivně a konstruktivně používat. Manipulace totiž sama o sobě není jen negativní. V pozitivním slova smyslu  je efektivní metodou při jednání s problémovými rodiči či žáky, ale také hlavně cestou, jak řešit situace bez konfliktů. Seminář tedy nabízí účastníkům přínos ve dvou rovinách, kromě roviny informační (jak jednat s problémovými rodiči a žáky), také umožní nabyté poznatky využít pro svůj osobnostní růst. Součástí semináře je mnoho příkladů z praxe a kazuistik.
 • 21. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace (nejen) ve škole (Hejnice) - workshop na konferenci (MAP Frýdlantsko).
 • 24. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné sitiace ve škole (Praha) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
 • 25. března 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné sitiace ve škole (Praha) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
 • 30. března 2020: téma v jednání (ZŠ Louny) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 31. března 2020: téma v jednání (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 7. dubna 2020: Úskalí přechodu na 2. stupeň (ZŠ Rudná) - beseda pro rodiče žáků ZŠ.
 • 8. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 9. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 17. dubna 2020: téma v jednání (ZŠ Doksy) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 23. dubna 2020:  téma v jednání (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 24. dubna 2020: Pedagog a emoce - jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole (Brno) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog): Emočně náročné a vypjaté situace jsou takřka běžnou součástí práce pedagoga. Emocím se vyhnout nelze, ale můžeme pracovat s reakcemi, které v nás vyvolávají. Emoce jsou totiž mocnými hybateli našeho chování a mají velký vliv na naší motivaci. Jsou nejrychlejším komunikačním prostředkem a možná právě proto bývají zdrojem mnoha nedorozumění či konfliktních situací. Seminář nabízí (mimo jiné) odpovědi na následující otázky: proč je pochopení vlastních emocí důležité a jak jim rozumět, jak emoce využít pro motivaci sebe i druhých, proč je nutné znát specifika emočního vývoje, jak na psychiku žáka působí jednotlivé emoce, jakou reakci zvolit, abychom s ní byli spokojeni a nevyvolávala v nás stres, jak emocím nepodléhat a kdy jim naopak podlehnout, kdy emoce přebírají kontrolu nad naším chováním a jak ovlivňují naše rozhodování nebo jaké jsou nejčastější "emoční chyby" a proč/jak se jim vyhnout...
 • 30. dubna 2020:  téma v jednání (ZŠ Bernartice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 4. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Tábor) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 5. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Tábor) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
 • 7. května 2020:  téma v jednání (ZŠ Veselí nad Lužnicí) - seminář pro sborovnu(pořádá moje ag. Dialog).
 • 13. května 2020: téma v jednání (Velké Meziříčí) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAS Most Vysočiny).
 • 21. května 2020: Agresivita ve škole - jak zvládat agresi u žáků  a rodičů (Karlovy Vary) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK).
 • 22. května 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (Karlovy Vary) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s ČK).
 • 22. června 2020: Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 29. června 2020: téma v jednání (ZŠ Valašské Meziříčí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
 • 30. června 2020: téma v jednání (ZŠ Valašské Meziříčí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

 

ODLEKTOROVANÉ SEMINÁŘE ve školním roce 2019/20
 

26. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Litvínov) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

28. srpna 2019: EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ NÁROČNÝCH SITUACÍ VE ŠKOLE (ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

29. srpna 2019: EFEKTIVNÍ PREVENCE STRESU A SYNDROMU VYHOŘENÍ (ZŠ Šternberk) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

2. září 2019:  KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Kovářov) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

4. září 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Králův Dvůr) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

5. září 2019: KLIMA ŠKOLY A JEHO VLIV NA SPOKOJENOST A VÝKONNOST PEDAGOGŮ I ŽÁKŮ (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog).

10. září 2019: AGRESIVITA VE ŠKOLE A CESTY K JEJÍMU ŘEŠENÍ (Rakovník) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog ve spolupráci s MAP Rakovník).

24. září 2019: PRÁCE SE ŽÁKY S VÝCHOVNÝMI PROBLÉMY - VLIV TRESTŮ A POCHVAL (ZŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog). 

26. září 2019:  OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ ROZVOJ PEDAGOGA (ZŠ a SŠ Praha) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog).

30. září 2019:  EMOCE VE ŠKOLE (SPŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).  

2. října 2019:  KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).

3. října 2019:  KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (ZŠ Tasovice) - seminář pro sborovnu (ag. Dialog).  

7. října 2019:  LHANÍ A MANIPULACE (Malenovice) - příspěvek na Krajské konferenci primární prevence (MSK). 

8. října 2019:  Beseda pro rodiče žáků 1. ročníku (ZŠ Rudná)

11. října 2019:  Škola a emoce (Olomouc) - otevřený seminář pro pedagogy (ag. Descartes). 

17.-18. října 2019:  AGRESIVITA VE ŠKOLE – jak zvládat agresi u žáků a rodičů (ZŠ Nový Jičín) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

22. října 2019: EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT (Praha)  - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): 

22. října 2019:  EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT (Praha) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog):

25. října 2019:  Efektivní prevence stresu a syndromu vyhoření (ZŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

29. října 2019:  Pedagog a emoce – jak úspěšně zvládat náročné situace ve škole (ZUŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

30. října 2019:  Agresivita ve škole – jak zvládat agresi u žáků a rodičů (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

31. října 2019:  Práce se žáky s výchovnými problémy – vliv trestů a pochval (ZŠ Rýmařov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

 

23.-24. ledna 2020:  Zvládání žáků s výchovnými problémy I. a II.(Brno) - otevřený seminář pro pedagogy (lektoruji pro ag. Descartes). 

31. ledna 2020:  Osobnostně sociální rozvoj pedagoga (ZŠ a SŠ Havířov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

5. února 2020:  Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků(SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

6. února 2020:  Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků(SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

 

13. února 2020:  Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze strany rodičů a žáků(ZŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

4. listopadu 2019:  Problémový žák nebo problémové chování? Možnosti pedagoga a cesty k řešení (ZŠ Duchcov) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
5. listopadu 2019: Agresivita ve škole – jak zvládat agresi u žáků a rodičů (ZŠ Mšené-lázně) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
11. listopadu 2019:  EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ANEB JAK SE SPRÁVNĚ PTÁT (Brno) - otevřený seminář pro pedagogické pracovníky (pořádá moje ag. Dialog): Položit otázku umí každý, ale zeptat se tak, abychom se dozvěděli přesně to, co chceme vědět a cítili se u toho dobře nejen my, ale i dotazovaný? To už může být těžší…  Umění správně pokládat otázky by mělo být jednou z klíčových dovedností každého pedagoga. Důležité je si uvědomit, že otázky neslouží pouze k získávání informací a ověřování znalostí (jak se ve škole nabízí), nýbrž že správně položená otázka je základním kamenem pozitivní motivace a naopak – jak mohou nesprávně kladené otázky vést k demotivaci, ztrátě důvěry či nechuti spolupracovat. Účastníci se dozvědí, na co se při sestavování otázek zaměřit, proč je důležité dobře promyslet cíl otázky a jakou roli hraje situační kontext či osobnost zúčastněných. Díky mnoha uvedeným příkladům si také pedagogové budou moci uvědomit, jak lze otázkami podporovat kreativitu dítěte, rozvoj slovní zásoby či zájem o vzdělávání. A vzhledem k tomu, že motivací každého pedagoga by mělo být navázání osobnějšího vztahu s dítětem, lze správně kladené otázky využít k posílení pozitivního vztahu žák – učitel, tím tedy např. i odhalení problémů dítěte, se kterými by se samo nesvěřilo. Navíc tento přístup může velmi pozitivně ovlivnit i postoj ke škole a vzdělávání jako takovému. - NA SEMINÁŘI JSOU JEŠTĚ  3 VOLNÁ MÍSTA.
13. listopadu 2019:  Klima školy (Praha) - příspěvek na konferenci.
15. listopadu 2019:  Autorita pedagoga a její klíčový vliv na motivaci žáků (ZŠ Velké Hoštice) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
18. listopadu 2019:  Komunikace s rodiči (SŠ Ústí nad Orlicí) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
21. listopadu 2019: téma v jednání (SŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 
22. listopadu 2019: téma v jednání (Ostrava) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s MAP Ostrava).
25. listopadu 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (České Budějovice) - otevřený seminář pro pedagogy (pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s KÚ v Českých Budějovicích). 
26. listopadu 2019: KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (České Budějovice) - otevřený seminář pro management  škol(pořádá moje ag. Dialog ve spolupráci s Magistrátem  města České Budějovice). 
3. prosince 2019:  KOMUNIKACE VE ŠKOLE ANEB JAK ODOLAT MANIPULACI ZE STRANY RODIČŮ A ŽÁKŮ (SŠ Brno) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog).
4. a 5. prosince 2019:  Zvládání žáků s výchovnými problémy I. a II. (Brno) - otevřený seminář pro pedagogy (lektoruji pro ag. Descartes).
podzim 2019: seminář v jednání (SŠ Ostrava) - seminář pro sborovnu (pořádá moje ag. Dialog). 

 

JAKÝKOLIV SEMINÁŘ VÁM MOHU "UŠÍT NA MÍRU",
PŘÍMO PRO VÁŠ PEDAGOGICKÝ SBOR.

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ (mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí, publikuji a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě).

Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala (seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)

POKUD MÁTE ZÁJEM SI SEMINÁŘ PRO SBOROVNU OBJEDNAT, KONTAKTUJTE MĚ, PROSÍM, S VĚTŠÍM PŘEDSTIHEM - TERMÍNY SE RYCHLE PLNÍ - mnoho jich nezbývá, kromě lektorování seminářů, se aktivně účastním konferencí; pracuji jako školní psycholožka a přednáším na Pedagogické fakultě v Ostravě.
Pokud přemýšlíte nad tématem semináře pro sborovnu, můžete se inspirovat názvy akcí, které jsem již lektorovala:
(seminář zrealizuji na Vámi určeném místě, města v závorkách jsou pouze informací, kde se seminář v nedávné době konal)Téma - agresivita, šikana: JAK NA ŠIKANU (např. Třemošnice, Kladno, Olomouc, Písek, Ostrava), HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU (např. Brno, Praha, Olomouc); VLIV KYBERŠIKANY A SOCIÁLNÍCH SÍTÍ NA VÝVOJ DÍTĚTE; ŠIKANA JINAK (KYBERŠIKANA) (např. Ostrava, Olomouc, Praha).

 

Pro pracovníky městských úřadů nabízím např. stále aktuální téma: JEDNÁNÍ S AGRESÍVNÍM KLIENTEM (další témata dle domluvy) - seminář zrealizuji na Vámi určeném místě).

__________________________________________________________________________________________________________________________________